Minden félévben egyetlen tantárgynál egy alkalommal kérheted az eredményes vizsga (jó, közepes vagy elégséges érdemjegy) javítását ismételt vizsga keretében.

Amennyiben javítani szeretnél, be kell adnod egy kérvényt Neptunon keresztül. Ezt az Ügyintézés – Kérvények fülön, a “Sikeres/eredményes vizsga javítása iránti kérelem” beadásával lehet megtenni.

A gyakorlati jeggyel záródó tantárgynál nincs ismételt vizsgára lehetőség. Ez alól kivételt jelent, ha az adott tárgy a tanterv szerint beszámít az oklevél átlagába és a hallgató kéri a javítási lehetőséget.

Ha gyakorlati jegyet szeretnél javítani, akkor a “Sikeres/eredményes vizsga javítása iránti kérelem (Oklevélbe beszámító tárgyakra vonatkozóan)” kérvényt kell beadni.

Ha az ismételt vizsga eredménye elégtelen, akkor a tantárgyból már megszerzett kreditpontok elvesznek és javítóvizsgát kell tenni.

Eredményes vizsgával teljesített tárgyból ismételt vizsgát tenni abban a félévben lehet, amelyikben a hallgató az eredményes vizsgát letette. Ez alól kivételt jelent az oklevél átlagába beszámított tárgy, amiből a hallgató későbbi félévben is kérheti a javítás lehetőségét. A javítás kizárólag az oklevél átlagának megállapítására vonatkozhat. Az e bekezdésben megfogalmazott, kivételt jelentő rendelkezés utoljára azoknál a hallgatóknál alkalmazható, akik a 2018/2019-es tanévben
kezdték meg tanulmányaikat az Egyetemen.

Category: Vizsgák

Hozzászólás