Az a szemeszter, amelyre vonatkozóan a hallgató bejelenti, hogy tanulmányait szünetelteti, a félév kezdetétől számított egy hónapon belül regisztrációját visszavonja, utólagos passziváltatási kérelmet nyújt be, vagy ha nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, feltéve minden esetben, hogy a hallgatói jogviszony megszüntetésének feltételei nem állnak fenn.

Category: Ügyintézés

Hozzászólás