A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolását kérő önköltséges hallgatók közül a megürült magyar állami (rész)ösztöndíjas helyre az a hallgató vehető át, aki:

  • az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, megszerzett legalább 18
    kreditet,
  • súlyozott tanulmányi átlaga elérte a megadottat, ami Közösségszervezés szakon 3.25, a többi szakon pedig 3.5.,
  • az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején szerepel.

Az átsorolási döntésre tanévente egyszer kerül sor, július 31-ig.

Az átsorolást kérvényezni kell júniusban, a Neptunon keresztül az Ügyintézés – Átsorolási kérelem fülön.

Hozzászólás