Munkatapasztalat beszámítása – 2020/2021. tavaszi félév

írta: BGE KVIK HÖK
0 hozzászólás 878 megtekintés

A képzéseden folytatott tanulmányokban a kötelező jellegű szakmai gyakorlat kiváltható munkatapasztalat beszámításával, ha van már olyan meglévő munkatapasztalatod, amely megfelel a szakod szakmai gyakorlat követelményeinek.

Ahhoz, hogy el tudd fogadtatni szakmai gyakorlatként a Munkatapasztalat beszámítás nevű Neptun-kérelmet kell benyújtanod.

Normál esetben:

 • Nappali tagozatos hallgatóként olyan munkatapasztalat beszámíttatása lehetséges, amely a tantárgyi követelmények teljesítését követően történt és megfelelt a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek.
  • Ezt megelőző időszakban nem tudjátok beadni ezt a kérelmet.
  • A tantárgyi követelményeket a szak szakmai gyakorlat Általános tudnivalók részénél találjátok a fentebbi leírásban.
 • Levelező tagozatos hallgatóként a Szakmai gyakorlat (SZGY0BA20 vagy SZGY0BA30) teljesítése helyett elismertethető a foglalkoztatás során szerzett munkatapasztalat, melynek elismerését a kérelem benyújtásával kérvényezhetsz.
AKTUÁLIS SZAKMAI GYAKORLATOS RENDELKEZÉSEK A JÁRVÁNYÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓAN

Szakmai gyakorlat teljesítése munkatapasztalat beszámítással

Amennyiben a szakmai gyakorlati rendszeren kívül végeznél olyan munkát, amely megítélésed szerint megfelel a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek, úgy ennek beszámíttatása az alábbi feltételek egyidejű teljesülésekor lehetséges:

 1. A Szakmai gyakorlat tantárgy felvétele megtörtént a Neptunban.
 2. A tantervi előkövetelmények teljesítésre kerültek.
 3. A beszámíttatni kívánt munka a tantervi követelmények teljesítését követően kezdődött meg.
 4. A munkaviszony megfelel a szakmai gyakorlattal szemben támasztott követelményeknek.

A kérelem benyújtásának menete

A munkatapasztalat gyakorlatként való elfogadását a „Kérelem a szakmai gyakorlat munkatapasztalat alapján történő elismeréséhez” című kérelem Neptun rendszerben történő benyújtásával kezdeményezheted.

FIGYELEM! A kérelem benyújtásakor csatolj olyan munkáltatói igazolást, melyből kiderül a munkavégzés időtartama, és a betöltött munkaköröd.

A kérvényhez továbbá csatolni kell egy beszámolót is. Ennek formai és tartalmi követelményeit itt találod az adott szaknál, szakiránynál.

A kérvény beadási határideje:

 • Záróvizsgázó hallgatók részére: 2021. május 14.
 • Nem záróvizsgázó hallgatók részére: 2021. június 20.

Rendkívüli kérelem a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozóan

A jelenlegi járványhelyzet miatt ebben a félévben méltányossági alapon kérvényezhető olyan munkatapasztalat beszámítása is, amelyet a tantervi követelmények teljesítését megelőzően szereztél.

FONTOS! Ez nem azonos a dékáni vagy rektori méltányossági kérelemmel!

Azon hallgatók kérhetik a korábbi munkavégzés méltányossági alapon történő beszámíttatását, akik:

 • A szakmai gyakorlat tantárgyat felvették a Neptunban.
 • A tantárgyi előkövetelményeket teljesítették.
 • A sajátos munkaerőpiaci körülmények miatt igazoltan nem találtak gyakorlati helyet, (és ezt jelezték már korábban a Karrier Iroda munkatársai vagy a szakmai gyakorlati felelős oktató számára.)
 • Ebben a félévben tanulmányaikat be tudják fejezni (abszolutóriumot szereznek).
 • Rendelkeznek olyan munkaviszonnyal, ami megítélésük szerint megfelel a szakmai gyakorlattal szemben támasztott szakmai követelményeknek, de a munkavégzés korábban, a tantárgyi előkövetelmény teljesítését megelőzően vette kezdetét.

Ezen hallgatóknak a „Rendkívüli kérelem a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozóan” című kérelmet kell benyújtania a Neptun rendszerben.

A kérvény beadási határideje: 2021. május 14.

A kitöltött űrlap mellé az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • Munkáltatói Igazolás, melyből kiderül a munkavégzés időtartama, és a betöltött munkakör.
 • Igazoló dokumentum (email) a gyakornoki pozíciókra történő jelentkezésekről.
 • Beszámolót, aminek formai és tartalmi követelményeit itt találod az adott szaknál, szakiránynál.

Projektmunka

Ha egyáltalán nem sikerült gyakorlati helyet találnod és nem rendelkezel beszámíttatható releváns munkatapasztalattal sem, kérheted, hogy méltányossági alapon projektmunka elkészítésével teljesíthesd a szakmai gyakorlatot, az alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén:

 • Szakmai gyakorlat tantárgyat megléte a Neptunban.
 • A tantárgyi előkövetelmények teljesültek.
 • A sajátos munkaerőpiaci körülmények miatt igazoltan nem találtál gyakorlati helyet, (és ezt jelezted már korábban a Karrier Iroda munkatársai vagy a szakmai gyakorlati felelős oktató számára.)
 • Ebben a félévben tanulmányaidat be tudod fejezni (abszolutóriumot szerzel).

Ezen hallgatóknak is a „Rendkívüli kérelem a szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozóan” című kérelmet kell benyújtania a Neptun rendszerben, a kérelembe pedig írják bele, hogy

 1. A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel nem találtak szakmai gyakorlóhelyet.
 2. Kinek és milyen formában jelezték ezt a problémát az Egyetemen.
 3. Csatoljon igazoló dokumentumot (emailt) a gyakornoki pozíciókra történő jelentkezésekről.

Projektmunka igénylésének a határideje: 2021. május 11-ig

A kérelem benyújtását követően a szakmai gyakorlati felelős oktató a kérelemre visszajelezve küld információt a benyújtani szükséges projektmunkával kapcsolatban.

Hasonló bejegyzések