Biztos Jövő Ösztöndíj pályázati felhívás 2019/2020. tanév 2. félév

írta: Gerzsei Laura
0 hozzászólás 1243 megtekintés

A pályázat célja

A „Biztos Jövő Ösztöndíj” támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló önköltséges bölcsész-, gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatói részére tanulmányaik folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson. Az ösztöndíj pályázat útján érhető el, forrása az intézmény saját bevétele.

A támogatás a lezárt félévet követően egy félévre adható, melynek mértéke a képzésen megállapított önköltség 100%-a, 50%-a, vagy 25%-a. A dékán a rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembevételével határozza meg a beérkezett pályázatok alapján, hogy hány hallgató nyerheti el az ösztöndíjat.

A pályázat tartalmi követelményei

  • a Modulo rendszerben kitöltött pályázati űrlap, amely magában foglalja
  • a hallgató nyilatkozatát arról, hogy milyen egyéb BGE által biztosított támogatásban részesül a 2019/2020. tanévben.

Pályázat beadási határidő: 2020. július 1. 23.59

A pályázok köre

A bölcsész-, gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen nappali munkarendben tanulmányokat folytató önköltséges hallgatók pályázhatnak, akiknek a hallgatói jogviszonya a BGE-n 2012 szeptemberében, vagy ezt követően jött létre.

A „Biztos Jövő Ösztöndíj” pályázat útján nyerhető el a beiratkozást követő második aktív félévtől, mely ösztöndíj támogatás maximum egy félévre biztosítható. Ugyanazon hallgató a következő félévre új pályázatot adhat be.

A pályázat benyújtásának feltétele az aktív hallgatói státusz és az adott szak mintatantervében előírt összes kredit időarányosan legalább 90%-ának teljesítése.

A tanulmányait nem a mintatanterv szerint teljesítő, a képzési időt túllépő, továbbá újra felvett hallgató nem nyújthat be pályázatot. Nem pályázhatnak azon hallgatók, akiknek a hallgatói jogviszonya 2012 szeptembere előtt jött létre a BGE-en, és 2012. szeptemberben, vagy azt követően új felvételi eljárással ugyanazon a szakon új hallgatói jogviszonyt létesítettek, kivéve, ha a hallgató másik szakra nyert felvételt és nem kérte az adott félévben a BGE-en korábban szerzett kreditjei beszámítását.

A gyakorlati félév idején a Biztos Jövő Ösztöndíjra pályázat nem nyújtható be.

A támogatásban az a hallgató részesülhet, akinek az előző félévi korrigált kreditindexe eléri a 3,5-ös értéket. Egy adott kar tekintetében a dékán eseti jelleggel magasabb minimumértéket is megállapíthat.

Értékelés

A pályázat értékelésének, döntésének határideje: 2020. július 13.
A sikeresen pályázó hallgatók kiértesítésének határideje: 2020. július 17.

Az érvényes pályázatokat a kari Értékelő Bizottság rangsorolja, melynek figyelembevételével a dékán hozza meg az odaítélésről a döntést. A döntés eredményéről a pályázók a tanulmányi rendszeren keresztül kapnak értesítést, az Oktatási Igazgatóság öt munkanapon belül gondoskodik a hallgató részére az elnyert támogatás egy összegben történő utalásáról.

Hasonló bejegyzések

Hozzászólás