A vizsgakurzus a kurzusmeghirdetés olyan formája, amelyhez nem tartozik kontaktóra, csak vizsgalehetőség. Vizsgakurzust csak abban az esetben vehetsz fel, ha korábbi félévben a tantárgy félévközi követelményeinek eleget tettél és aláírást szerzetél.