Hírek

írta: Gerzsei Laura

Heading Title

Kedves Hallgatóink!

Az alábbi cikkben megtalálhatjátok a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére vonatkozó ösztöndíjak érvényes sávozásait, illetve azzal kapcsolatos tudnivalókat.

A pályázatok és a keret alapján meghatározott minimum pontszám: 15 pont.

A szociális ösztöndíjat nem sávos bontásban határozzuk meg, hanem 1 pontra jutó összeggel. Ezek kategóriánként megegyeznek, hiszen a pontszámok tükrözik a szociális helyzetből adódó különbségeket.

Az így meghatározott 1 pontra eső összeg: 1200 Ft/pont.

A kategóriák szabályzati maximumai eltörlésre kerültek a Hallgatói Önkormányzat ösztöndíjreformja következtében, törvényi minimumai megmaradtak a következő elvek szerint:

Első kategória: A hallgatói normatíva 20%-a, tehát minimum: 33.320 Ft
Második kategória: A hallgatói normatíva 10%-a, tehát minimum: 16.660 Ft
Harmadik kategória: A hallgatói  normatíva 10%-a, tehát minimum: 16.660 Ft

Első kategóriába tartozik az a hallgató, aki:

 1. fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 2. halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 3. családfenntartó, vagy
 4. nagycsaládos, vagy
 5. árva.

Második kategóriába tartozik az a hallgató, aki:

 1. hátrányos helyzetű, vagy
 2. gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 3. félárva.

Harmadik kategóriába tartozik az a hallgató, aki érvényes pályázatot adott be és elérte a minimum ponthatárt, azonban nem tartozik sem az első sem a második kategóriába. 

Amennyiben nem értetek egyet az általunk megállapított pontszámmal, úgy lehetőségetek nyílik fellebbezésre a pályázati lapok lezárása után. A pályázati lapokra van lehetőség fellebezni. Erre a Neptun rendszerben a „Felülbírálati Kérelem” áll rendelkezésetekre.

Üdvözlettel,

Auth Bálint
Hallgatói Juttatásokért Felelős alelnök
BGE EHÖK

0 hozzászólás
0 Facebook

Az alábbi cikkben megtaláljátok a 2020/2021. tanév tavaszi félévére vonatkozó ösztöndíjak érvényes sávozásait.

Tanulmányi ösztöndíjban való részesülés érdekében kérelem benyújtására nincs szükség. Minden olyan hallgató tanulmányi ösztöndíjban részesül, aki a 89. §  bekezdésében meghatározottak szerint az ösztöndíjra jogosult, és az utolsó aktív félévének korrigált kreditindexe eléri az ösztöndíj folyósításához szükséges, a HTJB döntésével meghatározott minimális kreditindexet.

Az ösztöndíjsávok meghatározásánál  figyelembe vettük a képzési idő hosszát, illetve a tantervi hálót. Túlfutó kategóriába esik az a hallgató, aki az előírt képzési időn belül nem fejezte be tanulmányait.

A HKR 90.§ 1) bekezdése szerint a Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatóknak legfeljebb 50%-a részesülhet.

Ebben a félévben ez a következőképp alakul:

A tanulmányi ösztöndíjra jogosult hallgatók száma a 2020/2021/2. félévben KVIK-en: 2139 fő
Az ösztöndíjat elnyert hallgatók száma: 1061 

Így a jogosult hallgatók 49,6%-a kapott tanulmányi ösztöndíjat.

Az ösztöndíj számítás alapja az utolsó aktív félév korrigált kreditindexe.
A korrigált kreditindexeteket a Neptunban tudjátok megtekinteni a Tanulmányok – Tanulmányi átlagok fülön, az adott félévnél.

Felsőoktatási szakképzésben és alapképzésben tanuló hallgatóknak:

Az oszlopok elnevezése az alábbi:

 • I/FOSZK, I/Alap: jelenleg 2. féléves hallgatók
 • II/FOSZK, II/Alap: jelenleg 3. és 4. féléves hallgatók
 • III/Alap: jelenleg 5., 6. és 7. féléves hallgatók
 • Túlfutó: a tanterv szerinti képzési időt túllépők

Mesterképzésben tanuló hallgatóknak:

Az ösztöndíjakat tervezetten jövő hét második felében írják ki Neptunban azoknak, akik megkapták.

0 hozzászólás
0 Facebook

A BGE KVIK Hallgatói Önkormányzatának idei választásán 2021. február 22. és 26. között összesen 1393 hallgató adott le szavazatot, ezzel a választás érvényes volt.

Köszönjük szavazataitokat!

A szavazatok alapján a 2021/2022. évben BGE KVIK Hallgatói Önkormányzatának képviselői:

 1. Bencze Gréta Alexandra
 2. Bodor Csenge
 3. Bódy Levente László
 4. Bozori Bianka
 5. Buzár Patrik Gábor
 6. Doba Zoltán
 7. Galgóczi Anna
 8. Kis Kevin
 9. Kiss Anna
 10. Kocsis Patrícia Lilla
 11. Kulcsár Kiara Réka
 12. Kupsza Tamás
 13. Lovas Zsanett Eszter
 14. Madar Fédra
 15. Paragh Bianka
 16. Sipos Máté
 17. Szanyi Lilla
 18. Tóth Borbála
 19. Tóth Júlia
 20. Vanya Lilla Eszter
 21. Wenczl Gitta Zsuzsanna
 22. Zeisky Benjámin
 23. Zoboki Márk

Minden mandátumot szerzett hallgatónak gratulálunk!

BGE KVIK Választási Bizottság

0 hozzászólás
0 Facebook

Kedves Hallgatótársaink!
A korábban meghirdetett 2021-es HÖK tagválasztásra jelentkezettek névsora a következő:

 1. Bencze Gréta Alexandra
 2. Bodor Csenge
 3. Bódy Levente László
 4. Bozori Bianka
 5. Buzár Patrik Gábor
 6. Doba Zoltán
 7. Dósa Zsófia
 8. Galgóczi Anna
 9. Horváth Brigitta
 10. Kaposvári Kitti
 11. Kis Kevin
 12. Kiss Anna
 13. Kocsis György
 14. Kocsis Patríca Lilla
 15. Kulcsár Kiara Réka
 16. Kupsza Tamás
 17. Lehőcz Roland
 18. Lovas Zsanett Eszter
 19. Madar Fédra
 20. Maros Mirella
 21. Marxreiter Viktória Vivien
 22. Paragh Bianka
 23. Sipos Máté
 24. Szanyi Lilla
 25. Szolnoki Alexandra
 26. Tóth Borbála
 27. Tóth Júlia
 28. Vanya Lilla Eszter
 29. Varga Orsolya
 30. Wenczl Gitta Zsuzsanna
 31. Zeisky Benjámin
 32. Zoboki Márk

A jelöltekre 2021. február 22. 8.00 és 2021. február 26. 14.00 között tudtok szavazni Coospacen, a ‘BGE KVIK HÖK Választás – 2021’ színtérben.

A jelentkezők pályázati lapját és motivációs levelét, mely tartalmazza eddigi tapasztalataikat és céljaikat, a Coospace színtérben találjátok majd.

Minden szavazati joggal rendelkező hallgató egy alkalommal tud szavazni, minimum 1, maximum 23 jelöltre.

A BGE EHÖK hatályos alapszabálya szerint:

 • 44. § (2) Egyenlő és közvetlen választójog alapján, titkos szavazással minden, az adott szavazókörhöz tartozó, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választó és egyben választható, aki nem áll fegyelmi, vagy közügyektől eltiltó büntetés hatálya alatt.
 • 52. § (2) Érvényes a választás, ha a szavazókör teljes idejű nappali képzésében részt vevő hallgatóinak legalább 25%-a igazoltan részt vett a szavazáson, és a leadott szavazatoknak legalább 90 %-a érvényes volt.
 • (3) Mandátumot csak az a hallgató kaphat, akit az adott időszakban, az érvényes szavazatot leadott hallgatók legalább 10%-a támogat.
 • (5) Érvénytelenség esetén az érintett szavazókör vonatkozásában a választást az érvénytelenség megállapítását követően egy hét múlva meg kell ismételni. A megismételt szavazás érvényes, ha a szavazókör tagjainak legalább 15%-a részt vett a szavazáson, és a leadott szavazatoknak legalább 90 %-a érvényes volt.

Kampányolás szabályai a hatályos EHÖK alapszabály szerint:

 • 46. § (1) Kampánytevékenység csak a kampányidőszakban folytatható. A kampányidőszak a választás kihirdetésétől a szavazás első napját megelőző nap huszonnégy (24) órájáig tart. A kampányidőszak utolsó napján a pályázók nyilvános vitafórumot tarthatnak.
 • (5) A kampánycsend megsértésének minősül a választók választói akaratának befolyásolása, így különösen: a választók számára a jelölt által ingyenesen juttatott szolgáltatás, a pályázó fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak osztogatása, új választási plakát elhelyezése, a választói akarat befolyásolására alkalmas információk szolgáltatása, felhívás elektronikus vagy más úton.

Sikeres választási időszakot kívánunk minden hallgatónak!
BGE KVIK Választási Bizottság

0 hozzászólás
0 Facebook

A következőkben az tanulmányi Erasmus és a Mobilitás-Kiegészítő Ösztöndíj pályázásáról és feltételeiről olvashatsz

Mit kell megtenni a pályázás előtt?

A pályázat leadása előtt nagyon fontos, hogy az ember megfelelően utánanézzen bizonyos dolgoknak.

Először is ki kell választani 3 szimpatikus felsőoktatási intézményt az erre rendelkezésre álló listából, amit az Egyetem honlapján találsz.

MEGJEGYZÉS: ha  valahol azt írja, hogy csak teljes évre lehet kimenni, valószínűleg félre is lehet. Keresd a Nemzetközi Mobilitási Irodát (Nyírő Katalin: nyiro.katalin@uni-bge.hu) a továbbiakért!

Miután megtetted, érdemes elgondolkozni arról, hogy hogyan tudod beilleszteni a külföldi részképzést a mintatantervedbe. Az esetek nagy részében ugyanis a KVIK partnerintézményei nem kínálnak olyan tárgyat, amit itthon el tudsz fogadtatni.

FONTOS: passzív féléven nem lehet kiutazni, tehát legalább egy tárgyat fel kell vegyél itthon, aktívnak kell lenned, és a tandíjat (önköltséges díj és/vagy idegen nyelvi hozzájárulás) is be kell fizetned!

Az alábbi lehetőségeid vannak:

Nem érdekel, hogy csúszol

Kezdjük is rögtön a legegyszerűbb verzióval. Kiutazol, de semmilyen tárgyat nem szeretnél itthon elfogadtatni, és itthon sem veszel fel a szükségesnél (1) több tárgyat. Ebben az esetben mindenképpen elcsúszol az itthoni képzéssel, mely önköltségesként anyagi teherrel jár, államisként pedig a 12 támogatott féléved rovására megy.

Szeretnél itthon elfogadtatni tárgyakat

Nos ez egy nagyon bonyolult folyamat. Egy kinti tantárgyat abban az esetben tudsz elfogadtatni itthon, ha annak mintatanterve / tananyaga legalább 75%-ban megegyezik egy adott itthoni tantárgyéval. Ennek megállapítása egy ún. ekvivalencia eljárás során történik, melyet a Neptunban az információ/tárgyelismerés/intézményen kívüli tárgyelismerés/új tárgyekvivalencia vizsgálat kérése menüpontban tudsz megtenni. Ugyanakkor ezen a fülön található listában láthatod az eddig már elfogadott tantárgyakat, ha közte van a számodra fontos tárgy, akkor nem kell újat beadni.

Fontos azonban, hogy az ekvivalencia vizsgálathoz szükséges, a kinti tárgyra vonatkozó syllabust (tantárgyleírást) neked kell megszerezned a megpályázni kívánt intézmény honlapjáról, mely bizonyos (khm-khm spanyol, olasz…) egyetemeknél gondot jelenthet.

Sajnos ritka az az eset, amikor minden, mintatanterv szerinti kötelező tárgyadat külföldön meg tudod csinálni és azt itthon elfogadtatni.

FONTOS: az elfogadott kreditek nem számítanak bele az államilag támogatott képzésen való bent maradáshoz szükséges évi 36 teljesített kreditbe, valamint tanulmányi ösztöndíjat sem kapsz utána! Csupán a diplomaszerzéshez szükséges tárgy- és kreditkövetelményt teljesíted vele.

Az itthoni tárgyakat távolról, egyéni teljesítéssel csinálod

Sokak számára talán ez a verzió lehet a legkedvezőbb. Van lehetőség arra, hogy az itthon elvégzendő tárgyaidat távolról, külföldről végezd el.

Létezik egy kérvény, melyet a Neptunban kell leadni (Tanulmányok – Mintatantervek fül → válaszd ki a mintantaerv(ek)et → Listázás → tárgy sorának a végén kattints a + jelre → kérvény leadása), melynek neve „Kivételes tanulmányi rend kérése”. Ezt csak olyan tárgyra tudod leadni, amit az adott félévre felvettél. Ebben kérvényezheted többek között a gyakorlati órák alóli teljes felmentést, a ZH-k helyett kollokviumi formában történő tárgyteljesítést, stb. Ez 3500 Ft-ba kerül tárgyanként (melyet a Neptun utólag ír ki). Leadáskor csatolj valamilyen igazolást, hogy külföldi részképzésen veszel részt és az indoklásba is írd bele.

Azonban erre a kérvényre nincs szükség, ha meg tudsz egyezni az adott oktatóval a távoli teljesítés feltételeiről! Ezért mindenképp konzultálj az adott tanárral, mielőtt ezt a kérvényt leadod.

Én ezt a lehetőséget választottam a külföldi részképzésem során. Mivel egy tárgyat sem tudtam elfogadtatni itthon, de csúszni sem akartam, ezért felvettem kint a minimumot (minimum 15 ECTS kreditet kell kint elvégezned (nem csak felvenned) ahhoz, hogy ne kelljen visszafizetned az Erasmus ösztöndíjat), itthon pedig felvettem ugyanúgy a tárgyaimat, mintha nem is mennék sehova, és lebeszéltem a tanárokkal / kérvényt adtam le, ahol kellett.

Ennek tehát a sorrendje:

 • felveszed itthon tárgyfelvételkor az adott tantárgyat, mintha nem mennél sehova (teljesen mindegy, hogy milyen időpontra, (hiszen nem kell majd bejárnod), sőt, a legrosszabb/legkevésbé népszerű időpontokra vedd fel, hogy a többi hallgatót segítsd!)
 • írsz egy e-mailt a kurzust tartó tanárnak, hogy kell-e leadnod kérvényt, vagy meg tudtok-e állapodni a távoli teljesítés feltételeiről
 • amennyiben le kell adnod kérvényt, leadod a kérvényt (az indoklásba írd bele, hogy Erasmusra mész és igazolod is)
 • amint elfogadják a kérvényt, értesíted a tanárt

A HKR alapján a részképzésre beadott kivételes tanulmányi rend kérvényt minden esetben elfogadják.

Anyagiak

Tisztában kell lenned azzal, hogy az Erasmus ösztöndíj közel sem fedezi a teljes költségét a kintlétednek. Országfüggően 420-520 €-t kapsz /30 nap.

A teljes Erasmus ösztöndíj 90%-át kapod meg szeptember körül, a maradék 10%-ot csak akkor, ha hazajöttél és leadtad a szükséges papírokat.

 

Tehát, ha például Spanyolországba tervezel tölteni kerek 150 napot (5*30), akkor 520*5*0,9: 2340 €-val fogsz rendelkezni az 5 hónapra. Az havonta 468 €, mely átszámítva kb. 167000 Ft. Ha Spanyolországban nem vége is, Hollandiában (ami szintén a 520-as sávban van) sokszor csak az albérlet több, mint ez az összeg.

Látható tehát, hogy önerő nélkül sajnos lehetetlen kiutazni. Én Spanyolországban voltam, és akkor még ráadásul csak 70%-ot kaptunk előre, ami 1492 €-ra jött ki. Az albérletem havonta 270 € volt (ami olcsónak számít), egy havi kaucióval (tehát megérkezéskor 540 €-t ki kellett fizetni az 1492 €-ből). Ezenfelül itthoni ösztöndíjakból összesen 100.000 Ft-ot kaptam, és így jöttem ki havonta egész jól (szállás, kaja), úgy, hogy egy, nagyjából magyarországi árszínvonallal rendelkező környéken laktam. Mivel azóta 90%-ot utalnak, némileg könnyebb, így pl. Spanyolország azon része (Gandía) némileg kisebb önköltséggel is bevállalható, vagy akár 0 hozzáadással, ha jól tudsz spórolni és jól számolok.

A Mobilitás kiegészítő ösztöndíj (MOKIÖ) csak novemberben érkezett meg (szeptemberben utaztam ki és őszi félévre pályáztam meg…). Ennek az összege esetemben egyszeri 350.000 Ft volt úgy, hogy tanulmányira és szociálisra is megnyertem.

A pályázás helyszíne és menete

A tanulmányi félévre vonatkozó Erasmus pályázatot a honlapon keresztül tudod beadni.

Magához az Erasmus pályázathoz szükséged lesz:

 • egy legalább B2-es nyelvvizsgabizonyítványra a megpályázni kívánt képzés nyelvéből (scannelve)
 • ha bármilyen közösségi tevékenységet végzel/szervezetnek tagja vagy (HÖK, Szakkoli, Aiesec…), akkor egy igazolás arról (scannelve)
 • Egy Europass típusú önéletrajz magyar nyelven, valamint a megpályázni kívánt képzés nyelvén[1]
 • Egy Europass típusú motivációs levél a megpályázni kívánt képzés nyelvén
 • egy igazolványkép
 • egy tantárgylista.

[1] Az Europass felületet itt éred el: https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=hu

Mellékletek és nyelvi útlevél nem kell.

A magyar és angol önéletrajz 1 pdf-ben kell, hogy legyen, de két-két külön pdf-ben fogod tudni csak letölteni, ezért össze kell olvasztani, melyhez ezt az oldalt ajánlom: https://www.ilovepdf.com/merge_pdf

A tantárgylista egy egyszerű word dokumentum, melyben leírod, hogy az elsődlegesen megpályázni kívánt egyetemen mely tantárgyakat szeretnéd felvenni.

Ezen felül a banki adatoknál egyelőre a Forint alapú számlád adatai – Clearing/BIC/SWIFT számot az adott bank honlapján tudod megnézni (OTP: OTPVHUHB), IBAN számot OTP-nél az alábbi linken tudsz generálni:

https://www.otpbank.hu/portal/hu/IBAN

A megpályázni kívánt partnerintézmény szekciónál 3 egyetemet kell megnevezz, preferencia sorrendben.

Az Erasmus pályázat eredményénél az eddigi összes féléved kummulált korrigált kreditindexét veszik alapul elsősorban. Ezt a Neptun kiszámolja neked:

Tanulmányok → Tanulmányi átlagok → 2020/21/1 (nem 2!)-es félévnél a + jel lenyit → „kumulált korrigált kreditindex”

A pályázati űrlap legalján, a megjegyzés rovatban kérheted, hogy pl. egyik ismerősöddel egy intézménybe kerülj és ezt bíráláskor megpróbálják figyelembe venni (de nem garantált). Abban az esetben viszont, ha neki csak kevesebb pontja van, így nem jut be abba az intézménybe, amibe te bejutnál, akkor csak te tudsz menni oda, ahova ő bejutott, de ő sajnos nem tud veled menni. Erről a koordinátor értesít és döntésre kér, mielőtt kiküldi a pályázati eredményeket, legalábbis nálam így volt.

A pontozási rendszert és további hasznos információt a pályázáshoz itt találsz.

A MOKIÖ-t a kari Erasmus irodában tudod megpályázni. Ez az ösztöndíj tanulmányi/közösségi eredmények és szociális helyzet alapján is jár, akár mindkettőt is megkaphatod. Fontos azonban, hogy ez az ösztöndíj lehet, hogy csak a mobilitásod vége felé fog megérkezni, erre nem alapozd a költségvetésed.

Infók arra az esetre, ha elnyered a pályázatot

A pályázat elbírálása során a kumulált korrigált kreditindexedet szorozzák 20-szal és ehhez adják hozzá a különböző pluszpontokat (a pluszpontot érő dolgok listáját megtalálod a honlapon a dokumentumtárban, a nemzetközi tanulmányokon belül).

A pályázat sikeres elnyeréséről a kari koordinátor (Nyírő Katalin) emailben tájékoztatni fog, mely nekem tavaly április 4-én történt meg. Ezek után szükséged lesz:

 • baleset és betegségbiztosításra (EU-s kártya NEM elég!),
 • Euró alapú devizaszámlára (én az OTP-t ajánlom, de egyéni preferencia).

Érdemes már ilyenkor repjegy, illetve szállás után nézni. Minden egyéb teendőről Nyírő Katalin emailben tájékoztatni fog.

 

Andrássy Bence

0 hozzászólás
0 Facebook

Kedves Hallgatók!

A BGE EHÖK Alapszabálya szerint a BGE KVIK 2020. december 3. Küldöttgyűlésén megválasztott Választási Bizottság (VB) elnökeként a 2021-es évre vonatkozó BGE KVIK HÖK Küldöttgyűlés tagválasztását kiírom.

A BGE EHÖK Alapszabálya szerint:

 1. § (2) Egyenlő és közvetlen választójog alapján, titkos szavazással minden, az adott szavazókörhöz tartozó, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választó és egyben választható, aki nem áll fegyelmi, vagy közügyektől eltiltó büntetés hatálya alatt.

  (3) Az Egyetemen tanuló hallgatók szakokra és évfolyamokra, képzési formára és a képzés nyelvére való tekintet nélkül karonként külön szavazókört alkotnak. A részönkormányzati választás választások szavazókörönként kerülnek lefolytatásra.

 1. § (2) Érvényes a választás, ha a szavazókör teljes idejű nappali képzésében részt vevő hallgatóinak legalább 25%-a igazoltan részt vett a szavazáson, és a leadott szavazatoknak legalább 90 %-a érvényes volt.

A jelentkezési lap az Egyetem honlapjáról tölthető le, a Dokumentumok – Hallgatói Önkormányzat – KVIK mappából.

A pályázatok leadása idén a járványügyi helyzetre való tekintettel kizárólag elektronikus formában történik.

A pályázatot a mellékelt dokumentumokkal a kvikvb2021@gmail.com e-mail címre várjuk, 2021. február 15. 8.00-tól és 2021. február 19. 14.00-ig. A határidőn kívül beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat részei:

 • kitöltött jelentkezési lap (Word formátumban)
 • kitöltött jelentkezési lap, aláírva, bescannelve (pdf formátumban)
 • egy A/4 oldal terjedelmű motivációs levél (pdf formátumban)

A pályázáshoz mindenkinek sok sikert kívánunk!

Gerzsei Laura
BGE KVIK VB Elnök

0 hozzászólás
0 Facebook

 A Hallgatói Szociális Bizottság pályázatot hirdet a 2020/2021. tanév tavaszi félévére. 

A rendszeres szociális ösztöndíj célja, hogy segítse a rászoruló hallgatók tanulmányainak folytatását. Ösztöndíjban részesülhet a teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató, aki államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. 

A pályázatok leadásának rendje: 

A pályázatokat a Modulo rendszerén keresztül a BGE hallgatói űrlapok között található szociális helyzetfelmérő és szociális támogatás pályázati lapok kitöltésével lehet benyújtani 

2021. február 10. 12:00 – 2021. február 26. 23:59 

között. 

A hallgatók ezen időszakon belül leadott helyzetfelmérőik közül az utolsót vesszük figyelembe az ösztöndíj odaítélésekor. 

A helyzetfelmérőben csatolt dokumentumokat teljes egészében, hitelesítéssel ellátva szükséges feltölteni. 

A helyzetfelmérőhöz kötelezően csatolandó dokumentumok listáját a felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a HKR 93.§ (10) bekezdése szerint „A hiányosan benyújtott pályázati kérelem érvénytelen, hiánypótlásra nincs mód. A pályázati kérelemben megjelölt adatokat, körülményeket a HSzB ellenőrizheti. Amennyiben az valótlan adatokat tartalmaz, és ez az elbírálásra lényeges kihatással lehet vagy lehetett, a pályázónak a felvett támogatást vissza kell fizetnie, a hallgató ellen fegyelmi eljárást lehet kezdeményezni.” 

A pályázat beadásával kapcsolatos kérdésekkel forduljon a kari Diákjóléti Bizottsághoz. 

A vírushelyzet miatt, a Diákjóléti Bizottságok tagjai nem tartózkodnak az irodában, így kérdések esetén az email-ben történő megkeresést részesítik előnyben: djb@kvikhok.hu

0 hozzászólás
0 Facebook

Abban az esetben, ha a hallgató valamilyen többletvállalása (pl. részképzésben vagy tudományos kutatómunkában való részvétel, közösségi tevékenység), vagy sajátos élethelyzete miatt nem tudja az általános szabályok szerint teljesíteni a tanulmányi követelményeket, kivételes tanulmányi rendet kérvényezhet.

A kivételes tanulmányi rend keretében a hallgató kérelmezheti:

 • a foglalkozásokon való részvétel alóli teljes vagy részleges felmentést, 
 • az oktatási időszak hamarabb történő lezárását, 
 • egyes tárgyaknak az általánostól eltérő teljesítési feltételeit (pl. külföldi részképzésben való részvétel miatti távollét esetén, amennyiben az adott tárgy jellege azt megengedi). 

Nem kérelmezhető olyan kedvezmény, ami tantervi követelményekkel ellentétes, így különösen előtanulmányi rend alól való felmentés. 

A kérvény csak olyan tárgyra adható le, amiből a hallgató vett fel kurzust a félévre.

Beadható: 2021. január 27. 00.01 és 2021. február 10. 23.59 között.

Beadás menete: Neptun – Tanulmányok – Mintatanterv – a tárgy sorának a végén a + jelre kell kattintani – Kérvény leadása – Kivételes tanulmányi rend kérése

A kérvény díja 3500 Ft, mely utólag kerül kiírásra a Neptunban és a Pénzügyek – Befizetések fülön keresztül kell befizetni a megadott határidőig.

0 hozzászólás
0 Facebook

Ha önköltséges finanszírozási formában és/vagy idegennyelvű képzésen tanultok, akkor már kiírásra került nektek a tandíj I. részlete, amit 2021. január 23. 23.59-ig kell befizetnetek.

Fontos, hogy ha nem fizetitek be a megadott határidőig, akkor:

 • nem fogtuk tudni vizsgát felvenni
 • nem fogtuk tudni tárgyat felvenni
 • nem tudtok bejelentkezni a 2020/2021/1. félévre.

Fizetés SimplePayel

Legegyszerűbben bakkártyával tudjátok befizetni.

Neptunban, a Pénzügyek – Befizetések fülön pipáld ki a tételt/tételeket, amit be szeretnél fizetni, majd kattints a Befizet gombra, ezután az Igenre, majd a Befizetre, majd fogadd el az Adattovábbítási nyilatkozatot.

Innen a rendszer átirányít a SimplePay oldalára, ahol meg kell adnod a bankkártya adatait. A kártya nem muszáj, hogy a te neveden legyen.
Ha már van Simple fiókod, akkor azzal vagy QR kódos fizetéssel is be tudod fizetni.

Ezután megjelenik a visszajelző üzenet, hogy sikeres volt-e a fizetés. Ha igen, akkor a Neptunban a tétel státusza ‘Aktív’-ról ‘Teljesített’-re változik majd.

Ha sikertelen volt a fizetés, akkor a a tétel státusza pedig ‘Feldolgozás alatt’ lesz. 
A leggyakoribb hibák ilyenkor az alábbiak szoktak lenni:

 • Elírtad a kártya adatait.
 • Nincs elegendő pénz a kártyán.
 • A napi limit alacsonyabbra van állítva, mint a befizetni kívánt összeg. Ezt a banknál interneten, telefonon vagy személyesen tudod módosítani.
 • Kommunikációs hiba van a Neptun és a bank rendszerei között.

Pár perc múlva tudsz újra próbálkozni. Ha a probléma továbbra is fenn áll, akkor érdemes lehet a SimpePay ügyfélszolgálatával felvenni a kapcsolatot.

Itt találsz útmutatót a SimplePayel történő fizetéshez.

Fizetés banki átutalással

Ha banki átutalással is fizetheted a tandíjat, viszont ennek a Neptunban történő lekönyvelése több hetet is igénybe vehet, így a SimplePayen keresztül fizetés javasolt.

BGE bankszámla száma önköltségi díj befizetése esetén:
10032000-00282833-01110009

A közlemény rovatba írd be a neved, Neptun kódod és hogy önköltséges díj.

Diákhitel2

Ha Diákhitel2-vel fizeted az önköltséges díjat, akkor rögzítened kell a szerződésszámot.

Ezt két helyen kell megtenned:

 • Neptunban a Pénzügyek – Beállítások – Diálhitel2 fülön (ha korábban már itt megadtad, nem szükséges újra).
 • Pénzügyek – Befizetések fülön, a tétel sorának végén kattints a + jelre, majd a Diákhitel2-re és add meg a szerződésszámot.

Számla igénylés

A Neptun rendszere automatikusan a hallgató nevére és adataira állít ki számlát a tandíjról. Amennyiben más magánszemély vagy cég nevére szeretnéd a számlát kérni, azt az alábbi tájékoztató szerint tudod megtenni.

0 hozzászólás
0 Facebook

Csak unibge-s e-mail címmel tudok részt venni?
Nem. Fontos, hogy a záróvizsgára ne az egyetemi e-mail címetekkel jelentkezzetek be, mert akkor az előszoba funkció nem fog működni.
Itt találtok útmutatót.
Ha be vagy jelentkezve a BGE-s fiókoddal, akkor jelentkezz ki.

Hol találom a záróvizsga beosztást?
Neptunban az Ügyintézés – Záróvizsgák fülön találod a pontos időpontot. Ott az aktuális záróvizsga időszak sávjának a jobb oldali + jelre kattintva a “Bővebb” opciót kell kiválasztani. 

Hogyan tudok képernyőt megosztani?
Itt találsz egy útmutatót, hogy hogyan tudod megosztani a képernyőd. Fontos, hogy ezt csak asztali alkalmazásból lehet, böngészőből nem.

Használhatok-e fülhallgatót/fejhallgatót, hátteret?
Nem, mert az csalásra adhat okot.

Milyen kérdést kaphatok a szakmai vitánál?
Az alap-és mesterképzéses hallgatóknál a bíráló bizottság kérdései nem biztos, hogy szorosan fognak kapcsolódni a záródolgozatotok bírálatához. Ezzel mérik fel, hogy mennyire vagy általánosan szakmailag felkészült, de a kérdések kapcsolódnak a szakdolgozat témájához és a tanult szakmai anyaghoz. FOSZK-os hallgatók esetében a projektmunka témájától eltérő szakmai kérdésre nem kell számítani, amely a szakmai jártasságokat hivatott felmérni.

Részt kell-e venni a reggeli tájékoztatón?
Mindenféleképp érdemes, mivel ott fogjátok megkapni a legfontosabb tájékoztatást az adott napra vonatkozóan és akkor hallgathatjátok meg az elnöki köszöntőt is. 

Be kell-e mutatni a nyelvvizsgabizonyítványt a HSZO-n?
Neptunban, a Saját adatok – Képzettségek – Nyelv fülön tudod megnézni, hogy melyik nyelvvizsgád mutattad már be. Ha nem szerepel itt a nyelvvizsgád, akkor be kell mutatnod ezt a HSZO-nak. Ezt legkönnyebben scannelve, e-mailben tudod megtenni.

Milyen e-mail címre kapom majd a meghívót és mikor?
A záróvizsgavizsga megkezdése előtt legalább 24 órával a szaktanszék meghívja a hallgatókat a Teams alkalmazásban, záróvizsga-csatlakozási linket küldve számukra. A meghívó a Neptun rendszerben rögzített hallgatói e-mail címre kerül kiküldésre, ezt a Saját adatok – Elérhetőségek fülön tudjátok megnézni.

Lehet-e böngészőből használni a Microsoft Teamst?
A Microsoft Teams alkalmazás letöltése elengedhetetlen a zökkenőmentes záróvizsgához, mivel a böngészőből megnyitott Teams-en nem használható egyszerre a prezentációnál a képernyőmegosztás és a webkamerás kapcsolati funkció, így nem lesz minősíthető a záróvizsgád. (Minősített záróvizsga: folyamatos hang- és webkamerakapcsolat!) 

Honnan tudom letölteni a Microsoft Teamst a gépemre?

Itt találod a Teams letöltésének és telepítésének menetét: https://uni-bge.hu/hu/teams-telepitese-otthoni-kornyezetben

Tudok javítani a sikeres záróvizsgámon?
Ha nem vagy megelégedve a zárovizsgád sikeres eredményével (elégséges vagy annál jobb érdemjegy), akkor azt a következő záróvizsga időszakban tudod módosítani. Ennek javítási szándékát előzetesen be kell jelentened, amelyre kétféle lehetőséged van: jelezheted a záróvizsgád napján a vizsgabizottság felé vagy a másnapi záróvizsga nap lezárultáig a HSZO-n. Mindkét esetben az aktuális záróvizsgára kapott jegyed megsemmisül és a következő időszakban tett záróvizsga jegyed lesz a mérvadó. 

Tudok újra záróvizsgázni, ha most sikertelen lesz vagy nem veszek részt?
Nem tudod ezt megtenni, a következő záróvizsga időszakban kell a teljes záróvizsgádat megismételni. 

Mi alapján kapjuk az oklevél minősítését?
Az oklevél minősítését minden szakra aktuálisan a képzésetek szöveges leírásában tudjátok megtekinteni. Ezt a honlapon találjátok a Hallgatói Fiók – Tantervek fülnél, ahol kiválasztjátok, hogy milyen képzésen vagytok. A képzés nevére kattintva le is tudjátok tölteni azt. A dokumentum 13. Pontban találjátok az oklevél minősítését. 

Kik lesznek a bizottság tagjai?
A bizottság tagjainak kilétét előzetesen nem lehet tudni.

Kell fizetni a záróvizsgáért?
Ha ebben a félévben abszolváltál, akkor nem kell fizetned a záróvizsgáért. Ha korábbi félévben abszolváltál, korábban sikeres vagy sikertelen záróvizsgát tettél már, akkor 20.000 Ft-ot kell fizetned. Ezt a HSZO írja ki neked és a Neptunban kell befizetned.

Mit csináljak, ha még sosem használtam a Teams alkalmazást?
A záróvizsga előtt mindenképp próbáld ki az alkalmazást, engedélyezd az alkalmazásban (és a rendszerbeállításokban is, ezt MacBookoknál különösen fontos) a hang, kamera és képernyőbeállításokat.

Bármilyen probléma vagy kérdés esetén keressetek minket Facebookon!

Mindenkinek sok sikert kívánunk a záróvizsgájához a BGE KVIK HÖK nevében! 🍀

0 hozzászólás
0 Facebook