Biztos Jövő Ösztöndíj

írta: Gerzsei Laura

A “Biztos Jövő Ösztöndíj” támogatás célja, hogy a Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló önköltséges bölcsész, gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatói részére tanulmányaik folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson. A fenti tudományterületek valamennyi szakán a legjobb eredményt (min. 3,5 számtani átlag) elért hallgatók részesülhetnek ösztöndíjban. Célkitűzés, hogy alapszakonként és évfolyamonként, félévente legalább egy fő 100%-os, továbbá több hallgató 50%, illetve 25% önköltségnek megfelelő ösztöndíjban részesüljön.

A pályázók köre

  • A bölcsész-, gazdaság-, és társadalomtudományi alapképzésen nappali munkarendben tanulmányokat folytató önköltséges hallgatók pályázhatnak, akik 2012. szeptemberben vagy ezt követően hoztak létre hallgatói jogviszonyt a BGE-en.
  • A hallgatóknak a pályázat félévében aktív státusszal kell rendelkezni.
  • A “Biztos Jövő Ösztöndíj” pályázat útján nyerhető el a beiratkozást követő második aktív félévtől, mely ösztöndíj támogatás maximum egy félévre biztosítható. Ugyanazon hallgató a következő félévre új pályázatot adhat be.
  • A pályázatot benyújtó hallgatóknak az adott szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90%-át kell teljesíteniük.
  • A képzési időt túllépő, továbbá újra felvett hallgatók nem nyújthatnak be pályázatot, kivéve ha a hallgató másik szakra nyert felvételt és nem kérte az adott félévben a BGE-n korábban szerzett kreditjeinek beszámítását.
  • Nem pályázhatnak azon hallgatók, akik 2012. szeptember előtt már hallgatói jogviszonyt hoztak létre a BGE-n, és 2012. szeptemberben, vagy azt követően új felvételi eljárással ugyanazon a szakon új hallgatói jogviszonyt létesítettek.
  • A gyakorlati félév idején a “Biztos Jövő Ösztöndíjra” pályázat nem nyújtható be.

Pályázatot a Modulon keresztül, a  Pályázati adatlap a BGE Biztos Jövő Ösztöndíjhoz c. űrlap kitöltésével lehet beadni.