Átsorolási tájékoztató állami ösztöndíjas hallgatók számára

írta: Sejkóczki Vivien
0 hozzászólás 777 megtekintés

A következőekben azt szeretnénk bemutatni nektek, hogy milyen esetekben sorolhatnak át titeket magyar állami ösztöndíjas képzésről önköltséges képzésre.

 

Az egyetem minden tanévben átsorolja azokat a hallgatókat, akik nem teljesítették a rájuk vonatkozó feltételeket. Az átsorolási döntést minden év július 31. napjáig, tanévenként egyszer kell meghozni.

 

Minden tanévben az utolsó 2 aktív félévet vizsgálják. Fontos, hogy ezalatt az idő alatt félévenként minimum 18, a tanévben minimum 36 kreditet teljesítsetek állami ösztöndíjas hallgatóként. Emellett el kell érnetek az alábbi táblázatban meghatározott tanulmányi átlagot is:

Ha ezek közül valamelyik nem teljesül, a hallgatót átsorolják önköltséges képzési formára. 

Ez abban az esetben is megtörténhet, ha visszavonjátok az államilag támogatott képzés feltételeinek vállalásáról tett nyilatkozatotokat.

 

Amennyiben a 2016/2017-es tanévet megelőzően kezdtétek tanulmányaitokat, akkor abban az esetben sorolhatnak át titeket, amennyiben nem teljesítitek az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább ötven százalékát, azaz 30 kreditet, valamint ha az államilag támogatott képzés feltételeinek vállalásáról tett nyilatkozatotokat visszavonjátok.

 

Abban az esetben, ha az alábbi nyilatkozatot vissza szeretnétek vonni, arra a bejelentéseteket megelőző félév végéig van lehetőségetek egy, az OI részére megküldött és aláírt levél segítségével.

 

Egy személy – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen – tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas, államilag támogatott képzésben.

 

  • A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév lehet, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet.

  • A támogatási időtök 2 félévvel meghosszabbodik, amennyiben tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben vesztek részt.

  • A támogatási idő legfeljebb 4 félévvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a hallgató fogyatékossággal él.

 

Amennyiben támogatási időtök lejárt, abban az esetben is átsorolnak titeket és tanulmányaitokat csak önköltséges formában tudjátok tovább folytatni!

 

Abban az esetben, ha a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) adatai alapján tanulmányaitokat nem folytathatjátok állami ösztöndíjas formában, az Oktatási Igazgatóság köteles titeket az ezt megelőző félévben elektronikus üzenetben tájékoztatni titeket. Ha ezekkel az adatokkal nem értetek egyet, az Oktatási Hivatalnál kell érdeklődnötök a módosításról. 

A félévet az Oktatási Igazgatóságnak le kell zárnia minden év július 15-ig, majd az átsorolást a július 15-diki állapot szerint kell elvégezni. Az átsorolásról a határozatot a kar dékánja legkésőbb július 31-ig hozza meg.

Ha átsorolásra kerültök, akkor a döntésről Neptun üzenet formájában tájékoztatnak majd.

Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a képzési (finanszírozási) formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben.

 

Az átsorolási döntésről Neptun üzenet formájában értesítenek majd.

 

Hasonló bejegyzések