Specializáció-választás feltételei

írta: Faragó Jázmin
0 hozzászólás 830 megtekintés

A diplomaszerzés egyik alapvető feltétele a specializáció-választás, amely nem csak azért fontos, hogy diplomát kapjunk, hanem az egyetemi tanulmányaink befejezése után a karrierünk beindítása és a munka világában való elhelyezkedés miatt is.

A specializáció felvétele egy olyan döntés, amelyet érdemes jól átgondolni, hiszen később azon a szakterületen dolgozhatunk, amelyet most specializációnkként választunk. Így tehát olyan szempontokat kell figyelembe vennünk, mint például az érdeklődési körünk, a kívánt karrier, a specializációkhoz kapcsolódó különféle tantárgyak és kurzusok, valamint az oktatók.

Azonban, a specializáció-választásnak vannak egyéb formai követelményei, feltételi is amikkel szintén jó ha tisztában vagyunk. Minden szaknál eltérő feltételeknek kell megfelelni, amelyek az alábbiakban, szakonként felsorolva találhatók.

Kereskedelem és marketing BSc:

A specializációk kínálata a KVIK-en:

 • Kereskedelem
 • Kereskedelmi kommunikáció
 • Kereskedelmi logisztika

A specializációk kínálata a KKK-n:

 • Digitális marketing
 • Marketingkommunikáció
 • Marketingmenedzsment

A specializáció-választás feltételei:

 • A specializáció-felvétel feltétele a mintatanterv szerinti első négy félév tárgyai közül legalább 75 kredit teljesítése, köztük:
 • Kereskedelem specializáción a Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások gazdaságtanába(BEBA0BA06) tárgy,
 • Kereskedelmi kommunikáció specializáción a Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás (MAAS0BA06) tárgy,
 • Kereskedelmi logisztika specializáción a Nemzetközi kereskedelmi technikák és logisztika (NEKA0BA06) tárgy.
 • Digitális marketing specializáción a Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás (MAAS0BA06) tárgy,
 • Marketingkommunikáció specializáción a Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás (MAAS0BA06) tárgy,
 • Marketingmenedzsment specializáción a Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás (MAAS0BA06) tárgy.
 • A hallgatói rangsor felállításánál figyelembe vett tényezők:
 • a kumulált korrigált kreditindex
 • a KVIK-en választható specializációk közül felvehető minimum és maximum létszám (kari kompetencia): 20 fő/specializáció.
 • A KKK-n választható specializációk közül felvehető minimum létszám: 40 fő/specializáció; és a maximum kari létszám: 100 fő/specializáció.
 • Fontos tudni, hogyha KVIK-es hallgatóként a KKK-n induló specializációt választunk, egyben kart is kell váltani, amely fordított esetben is igaz.

Közösségszervezés BA:

A specializációk kínálata:

 • Humánfejlesztés
 • Kulturális közösségszervezés

A specializáció-választás feltételei:

 • Humánfejlesztés specializáció jelentkezésnél és a hallgatói rangsor felállításánál figyelembe vett tényezők:
 • A Magyar és egyetemes művelődéstörténet (MAET0BA06), valamint Az andragógia elmélete és történetetantárgyak (ANTE0BA06) sikeres teljesítése
 • Kulturális közösségszervezés specializáció jelentkezésnél és a hallgatói rangsor felállításánál figyelembe vett tényezők:
 • A Magyar és egyetemes művelődéstörténet (MAET0BA06), valamint Az andragógia elmélete és történetetantárgyak (ANTE0BA06) sikeres teljesítése

Mindkét specializáció esetén, a hallgatói rangsor felállításánál figyelembe vett tényezők:

 • a kumulált korrigált kreditindex
 • valamint, a felvehető minimum és maximum létszám (kari kompetencia), minimum 20 fő.

Turizmus-vendéglátás BSc:

A specializációk kínálata:

Turizmus témájú:

 • Utazás- és rendezvényszervezés
 • Turizmusfejlesztés és térségmenedzsment
 • Egészség-, sport- és ökoturizmus
 • European tourism (EN)

Vendéglátás témájú:

 • Kereskedelmi vendéglátás
 • Intézményi vendéglátás
 • Vendéglátó rendezvényszervezés

Specializáció-választás feltételei:

 • Az összes specializáció esetén a mintatanterv szerinti első két félév tárgyai közül legalább 36 kreditet teljesítése kötelező, köztük A fenntartható turizmus alapjai (FEAI0BA06) és a Gasztronómiai alapismeretek (GAEK0BA06).
 • Harmadik/negyedik félévben: Kötelezően választandó szakmai ismeretek 1
 • A Szállodai vendéglátás kurzus valamennyi, Turizmussal összefüggő specializáció esetén ajánlott (előkövetelmény).
 • Az Ételek és italok a vendéglátásban című kurzus valamennyi, Vendéglátással összefüggő specializáció esetén ajánlott (előkövetelmény).
 • A hallgatói rangsor felállításánál figyelembe vett tényezők:
 • a kumulált korrigált kreditindex
 • A felvehető minimum és maximum létszám (kari kompetencia), minimum 20 fő és maximum a szak létszámának 50%-a.

Üzleti szakoktató BSc:

A specializációk kínálata:

 • Kereskedelem
 • Vendéglátás
 • Fontos, hogy ezen az alapképzési szakon a specializáció-választásra a szakra történt felvételt követően, a regisztrációs héten kerül sor.

A Vendéglátás specializáció felvételének feltétele a specializációnak megfelelő középfokú szakmai végzettség (OKJ bizonyítvány)

Turizmus-menedzsment mesterképzési szak:

A specializációk kínálata:

 • Turisztikai stratégiai tervezés specializáció
 • Hospitality management specializáció

Specializáció-választás feltételei:

 • A Turisztikai stratégiai tervezés specializáció jelentkezés feltétele minimum 36 kredit teljesítése, köztük: a Turizmus rendszere (TURE0MA06) és a Nemzetközi szálloda és vendéglátás menedzsment (NENT0MA06) tantárgyak sikeres teljesíté
 • A Hospitality management specializáció jelentkezés feltétele minimum 36 kredit teljesítése, köztük: a Turizmus rendszere (TURE0MA06) és a Nemzetközi szálloda és vendéglátás menedzsment (NENT0MA06) tantárgyak sikeres teljesíté
 • Mindkét specializáció esetén a hallgatói rangsor felállításánál figyelembe vett tényezők:
 • a kumulált korrigált kreditindex
 • és a felvehető minimum és maximum létszám (kari kompetencia), minimum 15 fő és maximum a szak létszámának 50%-a.

Ha minden feltételt sikeresen teljesítettünk, nincs más hátra, mint maga a specializáció-választás. Azonban, mi történik akkor ha nem tudunk választani a specializációk között?

Ilyenkor jól jöhet az a lehetőség, miszerint egynél több specializáció is felvehető. Szintén van lehetőség más specializációkból szabadon választható tárgyak felvételére. Mennyiségi korlát ugyan nincs, viszont a képzésünkben szereplő összes kredit 10%-ig tehetjük meg ingyenesen, példál, Turizmus-vendéglátás szakon 240 kredit 10%-a 24, vagyis összesen 24 kredit értékű szabadon választható tárgyat lehet felvenni díjmentesen. Ha ezt túlléptük, utána kredittúllépési díjat kell fizetni, amely 5000 Ft/kredit.

Továbbá, van lehetőség a specializációk közötti átjelentkezésre, és a specializáció-felvétel halasztására is, azonban, az utóbbi lehetőség nem ajánlott a tanulmányaink időben való előrehaladása végett.

A specializáció-választás a Neptun rendszerében történik. Az Ügyintézés menüpontban a Modul választás fülre kell kattintani, majd kiválasztani az adott félévet. Ekkor megjelenik a szakirányválasztás időszak, ahol a sor végén lévő plusz jelre kattintva a Választás lehetőségre kell nyomni. Ha ez sikeresen megtörtént, megjelennek a választható szakirányok. A felvenni kívánt szakirány(ok) sora végén lévő plusz jelre kattintva kell megnyomni a Felvesz lehetőséget. Amennyiben minden specializáció-választáshoz kötött feltétel teljesült, a Neptunban “A szakirány jelentkezés sikerült” üzenet látható. A felvett specializációkat le is adhatjuk, illetve a rangsort is tudjuk módosítani a specializáció-választás ideje alatt.

Arról, hogy melyik specializációra sikerült felvételt nyerni, Neptun üzenetben fognak majd értesíteni.

A specializáció jelentkezés időszaka a Neptun rendszerben: 2021. június 18. 8:00 óra – 2021. június 30. 23:59 óra.

Sikeres specializáció-választást és felvételt kívánunk!

Hasonló bejegyzések