Az oklevél minősítésének kiszámítása

írta: BGE KVIK HÖK
0 hozzászólás 519 megtekintés

Felsőoktatási szakképzés

Kereskedelem és marketing, Turizmus-vendéglátás FOSZK

Az oklevél minősítése megegyezik a záróvizsga eredményével:
OM = ZE
Az oklevél minősítése:

 • Kiváló (5) ha OM = 5,00
 • Jeles (5) ha 4,50 ≤ OM ≤ 4,99
 • Jó (4) ha 3,50 ≤ OM ≤ 4,49
 • Közepes (3) ha 2,50 ≤ OM ≤ 3,49
 • Elégséges (2) ha 2,00 ≤ OM ≤ 2,49

Az oklevél minősítése megegyezik a záróvizsga eredményével.

Az oklevél minősítése megegyezik a záróvizsga eredményével.

Alapképzés

Ez egységes, így bármelyik szakon az alábbi képletet tudjátok használni:

OM = (TÁ+ZE)/2

ahol a:

OM: az oklevél minősítése
TÁ: kötelező és kötelezően választandó tárgyak átlageredménye (kreditponttal súlyozva)
ZE: a záróvizsga összesített eredménye

Így kiszámolva, az oklevél minősítése eszerint:

 • Kiváló (5), ha az OM (oklevél minősítése) megegyezik pontosan az 5,00-ás átlaggal.
 • Jeles (5), ha az OM (oklevél minősítése) 4,51-gyel megegyezik vagy annál nagyobb, illetve, ha 5,00-nál kisebb az átlag.
 • Jó (4), ha az OM (oklevél minősítése) 3,51-gyel megegyezik vagy annál nagyobb, illetve, ha 4,50-nel megegyezik, vagy kisebb az átlag.
 • Közepes (3), ha az OM (oklevél minősítése) 2,51-gyel megegyezik vagy annál nagyobb, illetve, ha 3,50-nél kisebb vagy megegyezik az átlag.
 • Elégséges (2), ha az OM (oklevél minősítése) 2,0-val megegyezik vagy annál nagyobb, illetve, ha 2,50 kisebb vagy megegyezik az átlag.

Egyes szakokon a TÁ-t (tanulmányi átlagot) az egyetem által megadott tárgyak alapján lehet kiszámítani, amit alább tekinthettek meg.

2017/2018. tanévben vagy azután kezdettek

Valamennyi specializáció esetén:

 • Közgazdaságtan 1 (KOAN1BA06)
 • Marketing (MANGOBA06)
 • Piackutatás (PIAS0BA06)
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalatok gazdaságtanába (BEBA0BA06)

Illetve a specializációtól függően egy tantárgy:

Specializáció

Tárgykód

Tárgynév

Kereskedelem

KESE0BA06

Kereskedelmi egység létesítése és piaci bevezetése

Kereskedelmi logisztika

ELNT0BB06

Ellátásilánc-menedzsment

Kereskedelmi kommunikáció

KOOK0BA06

Kommunikációs eszközök

Mindkét specializáció esetén:

 • Magyar és egyetemes művelődéstörténet (MAET0BA06)
 • Az andragógia elmélete és története (ANTE0BA06)
 • Közösségi nevelés (KOES0BD06)

Illetve a specializációtól függően egy tantárgy:

Specializáció

Tárgykód

Tárgynév

Humánfejlesztés

FESA0BA06

A felnőttnevelés funkciói, politikái és jogi szabályozása

Kulturális közösségszervezés

NENK0BA06

Nemzeti kulturális és természeti értékeink

Valamennyi specializáció esetén:

 • Közgazdaságtan 1 (KOAN1B06)
 • Közgazdaságtan 2 (KOAN2B06)
 • Üzleti statisztika (UZKA0BD06)
 • A fenntartható turizmus alapjai (FEAI0BA06)
 • Szállodamenedzsment 2 (SZNT2BA06)
 • Szállodamenedzsment 3 (SZNT3BA06)

Továbbá specializációtól függően az alábbi tárgyak:

Specializáció

Tárgykód

Tárgynév

Utazás- és rendezvényszervezés

UTAS0BA06

Utazási irodai gazdálkodás

RENT0BA06

Rendezvénymenedzsment

Turizmusfejlesztés és térségmenedzsment

TUES0BA06

Turizmus és területfejlesztés

TUNT0BA06

Turisztikai desztinációmenedzsment

Egészség-, sport- és ökoturizmus

EGUS0A06

Egészségturizmus

HAKT0BA06

Hallgatói projekt

European Tourism

EUON0BA03

European tourism policy and regulation

DENG0BA06

Destination management and tourism planning

Kereskedelemi vendéglátás

VENT2BA03

Vendéglátás menedzsment 2

VENT3BA03

Vendéglátás menedzsment 3

Intézményi vendéglátás

INSA0BA06

Intézményi vendéglátás szervezése, gazdálkodása

TAKA0BA03

Táplálkozástan és dietetika

Vendéglátó rendezvényszervezés

REME0BA06

Rendezvénymenedzsment (vendéglátás)

REPR0BA06

Rendezvényszervezési projekt

Az üzleti szakoktató alapképzésen a TÁ-t a kötelező és a kötelezően választandó tárgyak összesített átlageredménye (kreditpontokkal hangsúlyozva) által kapjátok meg. Azaz nem pár tárgy van kiemelve (ahogy a fenti szakoknál), hanem az összes kötelező és kötelezően választandó tárgy együtt számít bele.

A Közgazdásztanár mesterképzésen a TÁ-t a kötelező és a kötelezően választandó tárgyak összesített átlageredménye (kreditpontokkal hangsúlyozva) által kapjátok meg. Azaz nem pár tárgy van kiemelve (ahogy a fenti szakoknál), hanem az összes kötelező és kötelezően választandó tárgy együtt számít bele.

Az oklevél minősítésében figyelembe vett tanulmányi átlag (TÁ) kiszámítása az alábbi tárgyak eredménye alapján történik:

Szakterületek, ismeretkörök

Kredit érték

Szakmai általános ismeretek tárgyai

36 kredit

Specializációk / Kötelezően választandó specializációs ismeretek tárgyai

27 kredit

2016/2017. tanévben vagy azelőtt kezdettek

Művelődésszervező specializáció

 • Andragógiai alapismeretek
 • Komparatív andragógia
 • Minőségirányítás a felnőttoktatásban
 • Nemzeti, kulturális és természeti értékeink
 • Rendezvény- és programszervezés

Turisztikai andragógia specializáció

 • Andragógiai alapismeretek
 • Komparatív andragógia
 • Minőségirányítás a felnőttoktatásban
 • Szociálandragógia
 • Környezetpszichológia

Marketing kommunikáció specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Piackutatás
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalati gazdaságtanba
 • Marketing kommunikációs módszerek és eszközök (két félév átlaga)

Marketingmenedzsment specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Piackutatás
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalati gazdaságtanba
 • Marketingmenedzsment

Minőség menedzsment specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Piackutatás
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalat gazdaságtanába
 • Minőségügyi rendszerek menedzselése

Kereskedelmi specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Piackutatás
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalati gazdaságtanba
 • Kereskedelemszervezés és technológia
 • Kereskedelmi és szolgáltató vállalatok gazdaságtana

Kereskedelmi logisztika specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Piackutatás
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalati gazdaságtanba
 • Kereskedelmi logisztika
 • Ellátási lánc menedzsment

Kereskedelmi kommunikáció specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Piackutatás
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalati gazdaságtanba
 • Kommunikációs eszközök 1.-2. (a két félév átlaga)
 • Kommunikációtervezés

Idegenforgalom és szálloda specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Bevezetés a turizmusba
 • Szállodai gazdálkodás és vezetés (két félév átlaga)
 • Utazási irodai gazdálkodás és vezetés (két félév átlaga)

Vendéglátás és szálloda specializáció

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Bevezetés a turizmusba
 • Szállodai gazdálkodás és vezetés (két félév átlaga)
 • Vendéglátás szervezése és gazdálkodása (négy félév átlaga)

Kereskedelmi szakirány

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Nevelési modul 1.
 • Vizsgatanítások jegyeinek átlaga (két félév)
 • Bolti és kereskedelmi vállalati gazdálkodás (két félév átlaga)

Vendéglátó szakirány

 • Mikroökonómia/Közgazdaságtan 1.
 • Statisztika (két félév átlaga)
 • Nevelési modul 1.
 • Vizsgatanítások jegyeinek átlaga (két félév)
 • Vendéglátó vállalkozások gazdálkodása és szervezése (két félév átlaga)

Turizmus-vendéglátás szakirány

 • Régiók és kultúrák
 • Turizmuspolitika
 • Nemzetközi és hazai gasztronómiai kultúra
 • A személyiség megismerése és fejlesztése

Kereskedelem és marketing szakirány

 • Marketingtervezés
 • Ellátási láncmenedzsment, logisztika
 • Integrált marketingkommunikáció
 • A személyiség megismerése és fejlesztése

Egészségturizmus és területfejlesztés specializáció

 • Vezetői számvitel
 • Nemzetközi szállodai menedzsment
 • Egészségturizmus rendszere
 • Gyógyfürdő és szállodai menedzsment
 • Egészségturizmus marketing

F&B menedzsment specializáció

 • Vezetői számvitel
 • Nemzetközi szállodai menedzsment
 • F&B menedzsment és vállalkozásfejlesztés (két félév átlaga)
 • Gazdasági elemzés a vendéglátásban
 • Élelmezéstudományi ismeretek (két félév átlaga)

Hasonló bejegyzések