Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat 2020/2021. tavaszi félév

írta: BGE KVIK HÖK
0 hozzászólás 1914 megtekintés

 A Hallgatói Szociális Bizottság pályázatot hirdet a 2020/2021. tanév tavaszi félévére. 

A rendszeres szociális ösztöndíj célja, hogy segítse a rászoruló hallgatók tanulmányainak folytatását. Ösztöndíjban részesülhet a teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben részt vevő hallgató, aki államilag támogatott képzési formában vesz részt, vagy tanulmányait államilag támogatott képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre. 

A pályázatok leadásának rendje: 

A pályázatokat a Modulo rendszerén keresztül a BGE hallgatói űrlapok között található szociális helyzetfelmérő és szociális támogatás pályázati lapok kitöltésével lehet benyújtani 

2021. február 10. 12:00 – 2021. február 26. 23:59 

között. 

A hallgatók ezen időszakon belül leadott helyzetfelmérőik közül az utolsót vesszük figyelembe az ösztöndíj odaítélésekor. 

A helyzetfelmérőben csatolt dokumentumokat teljes egészében, hitelesítéssel ellátva szükséges feltölteni. 

A helyzetfelmérőhöz kötelezően csatolandó dokumentumok listáját a felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a HKR 93.§ (10) bekezdése szerint „A hiányosan benyújtott pályázati kérelem érvénytelen, hiánypótlásra nincs mód. A pályázati kérelemben megjelölt adatokat, körülményeket a HSzB ellenőrizheti. Amennyiben az valótlan adatokat tartalmaz, és ez az elbírálásra lényeges kihatással lehet vagy lehetett, a pályázónak a felvett támogatást vissza kell fizetnie, a hallgató ellen fegyelmi eljárást lehet kezdeményezni.” 

A pályázat beadásával kapcsolatos kérdésekkel forduljon a kari Diákjóléti Bizottsághoz. 

A vírushelyzet miatt, a Diákjóléti Bizottságok tagjai nem tartózkodnak az irodában, így kérdések esetén az email-ben történő megkeresést részesítik előnyben: djb@kvikhok.hu

Hasonló bejegyzések