Kivételes tanulmányi rend kérése

írta: Gerzsei Laura
0 hozzászólás 1063 megtekintés

Abban az esetben, ha a hallgató valamilyen többletvállalása (pl. részképzésben vagy tudományos kutatómunkában való részvétel, közösségi tevékenység), vagy sajátos élethelyzete miatt nem tudja az általános szabályok szerint teljesíteni a tanulmányi követelményeket, kivételes tanulmányi rendet kérvényezhet.

A kivételes tanulmányi rend keretében a hallgató kérelmezheti:

  • a foglalkozásokon való részvétel alóli teljes vagy részleges felmentést, 
  • az oktatási időszak hamarabb történő lezárását, 
  • egyes tárgyaknak az általánostól eltérő teljesítési feltételeit (pl. külföldi részképzésben való részvétel miatti távollét esetén, amennyiben az adott tárgy jellege azt megengedi). 

Nem kérelmezhető olyan kedvezmény, ami tantervi követelményekkel ellentétes, így különösen előtanulmányi rend alól való felmentés. 

A kérvény csak olyan tárgyra adható le, amiből a hallgató vett fel kurzust a félévre.

Beadható: 2021. január 27. 00.01 és 2021. február 10. 23.59 között.

Beadás menete: Neptun – Tanulmányok – Mintatanterv – a tárgy sorának a végén a + jelre kell kattintani – Kérvény leadása – Kivételes tanulmányi rend kérése

A kérvény díja 3500 Ft, mely utólag kerül kiírásra a Neptunban és a Pénzügyek – Befizetések fülön keresztül kell befizetni a megadott határidőig.

Hasonló bejegyzések