Projektmunka témaválasztás – 2020/2021/2. félév

írta: BGE KVIK HÖK
0 hozzászólás 3334 megtekintés

FOSZK képzésen a hallgatóknak szakmai gyakorlatukra épülő, annak során gyűjtött információkat hasznosító záródolgozatot, azaz projektmunkát kell készíteniük.

A projektmunka megírásakor a hallgató bizonyítja, hogy képes a tanulmányai során elsajátított tudása és képességei, valamint gyakorlati helyén szerzett ismeretei és tapasztalata birtokában egy adott szakterületen önálló feltáró tevékenység elvégzésére, elemzésre, értékelésre, és így kreativitást igénylő feladat önálló elvégzésére.

 

Jelentkezés

A dolgozat tervezett leadása előtti félévben témát és konzulenst kell választani (a konzulens a témaválasztástól függ).

A 2021. júniusában záróvizsgázni tervező hallgatóknak 2021. január 11-17. között kell jelentkeznie témára a Neptunon keresztül (Neptun – Tanulmányok – Szakdolgozat/szakdolgozat jelentkezés).

 

Témaválasztás

A meghirdetett témakörök tájékoztatásul szolgálnak, más témát is lehet választani. A témaválasztást érdemes a leendő konzulenssel előzetesen egyeztetni a témaválasztás elfogadása végett.

Turizmus-vendéglátás FOSZK Turizmus szakirányon a hallgatóknak a szakmai gyakorlati helyükről kell írniuk a projektmunkájukat. Amennyiben nem a szakirányhoz kapcsolódó helyen töltitek a szakmai gyakorlatot, egyénileg egyeztetni fognak veletek a témáról. A meghirdetett témákat itt találjátok.

Kereskedelem és marketing FOSZK képzésen, és Turizmus-vendéglátás FOSZK Vendéglátás szakirányon a meghirdetett témák közül tudtok választani.


Hasznos dokumentumok és további tudnivalók

További tudnivalókat a projektmunkáról és a záróvizsgáról az Egyetem honlapján olvashattok.

Kérdés esetén a képzésvezető oktatót keressétek:

Kereskedelem és marketing FOSZK:

Turizmus-vendéglátás [Turizmus szakirány] FOSZK:

Turizmus-vendéglátás [Vendéglátás szakirány] FOSZK:

Hasonló bejegyzések