Szakmai-tudományos ösztöndíj 2020/21/1.

írta: Szanyi Lilla
0 hozzászólás 1044 megtekintés

A Hallgatói Követelményrendszer 92. § (6) értelmében: Szakmai-tudományos ösztöndíjat az a hallgató kaphat, aki a tantervi követelményeken felül törekszik kiemelkedő eredmények elérésére, például szakmai versenyeken vagy tudományos konferenciákon való részvétel keretében.

Szakmai-tudományos ösztöndíjban részesülhet a felsőoktatási intézmény minden teljes idejű alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgató, finanszírozási formától függetlenül. 51/2007. (III. 26.) korm. rendelet 10.§ (3)

A TDK konferencián résztvevő hallgatók az elért eredmények alapján egyszeri ösztöndíjban részesülhetnek a TDK elnök előterjesztett javaslata alapján. Az ösztöndíj odaítéléséről a HTJB dönt. Hallgatói követelményrendszer 92. § (6) 

A pályázat csak a megfelelő mellékletekkel együtt érvényes. Megfelelő mellékletnek minősül az az igazolás/dokumentum, melyen aláírás és pecsét együttesen szerepel.

  • Szakkollégiumi/ MKT/BBC/BTC/egyéb szakmai tevékenység: Feladatkör betöltése, teljesítése
    Melléklet: Szakkollégium/MKT vezetője/BBC vezetője/BTC vezetője/kutatásvezető/tanszékvezető által kiállított igazolás a féléves tevékenység pontos leírásával.
  • Publikáció: Internetes felületen vagy kiadványban megjelent szakmai/tudományos stílusú publikáció. A dokumentum adatait (ahol a publikáció megjelent) fel kell tüntetni.
    Melléklet: A publikáció másolata
  • Egyéb szakmai tevékenység
    Melléklet: Részvételi igazolás, oklevél

A hallgató köteles megadni a jogosultságot megalapozó tevékenység részletes leírását. Pályázati szöveg nélkül a pályázat érvénytelen!

Hibás/hiányos kitöltés az ösztöndíjból való kizárást vonja maga után.

A hallgató a pályázati lap beadásával büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az abban foglaltak a valóságnak megfelelnek, azt az illetékes szerv ellenőrizheti.

Azonos jogcímen csak egyszer lehet ösztöndíjat igényelni.

Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázatokat a HTJB-hez kell benyújtani. A pályázatokat a DJB rangsorolja, majd javaslatot tesz (időtartam és összeg megjelölésével) az ösztöndíj adományozására a HTJB-nek. Az ösztöndíj odaítéléséről a HTJB dönt.

A pályázat beadásának határideje: 2020. december 6. 23:59

Pályázatok leadási helye: a NEPTUN rendszeren keresztül kell beadni, azon belül az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt 2020. november 24. 12:00-tól!

Hasonló bejegyzések