A Hallgatói Szociális Bizottság pályázatot hirdet a 2020/2021. tanév őszi félévére.

Az alaptámogatás célja, hogy segítse a rászoruló hallgatók tanulmányainak megkezdését. Alaptámogatásra a Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: HKR) 94. §-a alapján az alábbi hallgatók jogosultak:

  • Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 93. § (5)–(6) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.
  • Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 93. § (5)–(6) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

A pályázat leadásának rendje:

A pályázatokat a Modulo rendszerén keresztül a BGE hallgatói űrlapok között található Alaptámogatás űrlap kitöltésével lehet benyújtani.

A pályázatot 2020. szeptember 14. 08:00 – 2020. szeptember 25. 23:59 között lehet benyújtani.

Az alaptámogatás kérelem alapján kerül kifizetésre. A kérelmet és a jogosultságot igazoló dokumentumokat a hallgató az előírt határidőig nyújthatja be a HSzB-hez.

A kötelezően csatolandó dokumentumok listáját az alábbi melléklet tartalmazza.

A pályázat beadásával kapcsolatos kérdésekkel fordulj a kari Diákjóléti Bizottsághoz:

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. I. em. 108/A;
E-mail: djb@kvikhok.hu;
Telefon: + 36 1 374 6245

Fogadóórák:

 

Hasonló bejegyzések