Az alábbi lista a 2017/2018. tanévben vagy az után, Kereskedelem és marketing alapképzésen, nappali munkarendben tanuló hallgatókra vonatkozik.

Kötelező tárgyak

 • Gazdasági matematika
 • Statisztika és valószínűségszámítás alapjai
 • Üzleti statisztika
 • Közgazdaságtan 1
 • Közgazdaságtan 2
 • Nemzetközi gazdaságtan
 • Vállalati gazdaságtan alapjai
 • Szervezeti és humán menedzsment
 • Marketing
 • Pénzügyek alapjai
 • Informatika és a világ
 • Számvitel alapjai
 • Üzleti kommunikáció
 • Üzleti idegen nyelv A/1
 • Üzleti idegen nyelv A/2
 • Kereskedelem és marketing szaknyelv
 • Kontrolling alapjai
 • Piackutatás
 • Eladásmenedzsment
 • Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás
 • Projekt- és minőségmenedzsment
 • Nemzetközi kereskedelmi technikák és logisztika
 • Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások gazdaságtanába
 • Vállalati és marketingstratégia
 • Testnevelés 1
 • Testnevelés 2
 • Szakmai gyakorlat
 • Kutatásmódszertan
 • Szakdolgozat

Szabadon választható tárgyak
Összesen 12 kredit értékben kell elvégezni tárgyakat

 • Tanulásmódszertan
 • Prezentációs készségfejlesztés
 • Nemzetközi tárgyalástechnika
 • Interkulturális kommunikáció
 • Gazdaságtörténet
 • Szociológia
 • Pszichológia
 • Politológia
 • A minőségügy marketingje és kommunikációja
 • Business marketing
 • Digitális kommunikáció
 • Digitális technológia
 • Kreatív tervezés
 • Marketing logisztika
 • Marketingkommunikáció társtudományai
 • Szellemi tulajdon védelme
 • Szolgáltatás- és non-business marketing
 • Teljeskörű minőségmenedzsment
 • Üzleti szimulációs gyakorlat
 • Vezető és vezetés szociálpszichológiája
 • Árutőzsde
 • E-business
 • EU kereskedelempolitika, kereskedelemszabályozás
 • Folyamatmenedzsment
 • Geomarketing
 • Környezetbarát vállalatirányítás
 • Logisztikai menedzsment esettanulmányok
 • Logisztikai szolgáltatók
 • Marketing szintetizáló gyakorlat
 • Reklámesztétika és -lélektan
 • Reklámjog és etika
 • Ügyfélelégedettség
 • Választék- és beszerzéspolitika
 • Világpiaci áruk
 • A fejlődő országok regionális gazdasági folyamatai
 • Business coaching alapjai
 • Szakkollégium 1
 • TDK 1
 • Szakkollégium 2
 • TDK 2

Kötelezően választandó gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek
3 kredit értékben kell egy tárgyat elvégezni az alábbiakból:

 • Környezet-gazdaságtan
 • Gazdaságpolitika
 • Gazdaságföldrajz
 • Európai uniós ismeretek
 • Jogi igények érvényesítése a gyakorlatban

Kötelezően választandó szakmai ismeretek 1
6 kredit értékben kell elvégezni egy tárgyat az alábbiakból:

 • Szolgáltatás- és B2B-marketing
 • Kereskedelemmenedzsment

Kötelezően választandó szakmai ismeretek 2
6 kredit értékben kell elvégezni egy tárgyat az alábbiakból:

 • Döntéselőkészítő kvantitatív módszerek
 • Marketingtanácsadás
 • Direkt és adatbázismarketing
 • Online marketing
 • Piackutatási adatok elemzése
 • Public Relations
 • Üzleti szimuláció
 • Élelmiszergazdasági marketing
 • Kommunikációs tréning
 • Marketingvezérelt értékelemzés
 • Árkockázat-menedzsment és a tőzsde
 • Vevőszolgálat-menedzsment
 • Szervezetfejlesztés és menedzsment
 • Komplex nagyvállalati szimuláció
 • Logisztikai kontrolling

Specializációk
24 kredit értékben kell felvenni a specializációnak megfelelő tárgyakat:

Kereskedelem

 • Kereskedelmi egység létesítése és piaci bevezetése
 • Ügyfélkapcsolati menedzsment
 • Üzleti szimuláció
 • Kereskedelmi vállalati stratégiák

 Kereskedelmi logisztika

 • Kereskedelmi logisztika
 • Logisztika informatikája
 • Üzleti szimuláció
 • Ellátásilánc-menedzsment

Kereskedelmi kommunikáció

 • Kommunikációs eszközök
 • Kommunikációtervezés
 • Üzleti szimuláció
 • Online kommunikáció

Hasonló bejegyzések