Önkéntes tevékenység elismerése szabadon választható tárgyként

írta: BGE KVIK HÖK
0 hozzászólás 1347 megtekintés

A HKR 57.§ (3) bekezdése szerint a hallgatónak jogában áll alapképzés esetén legfeljebb 6 kreditet, felsőoktatási szakképzés, illetve mesterképzés esetén legfeljebb 3 kreditet önkéntes tevékenységgel szabadon választható tárgyként elismertetni.

Az önkéntes tevékenység csak a megfelelő igazolással fogadható el, mely innen tölthető le.

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

  • az intézmény nevét, címét;
  • a hallgató, nevét címét, képzésének megnevezését;
  • az önkéntes tevékenységben végzett óraszámot, a végzés időpontját (-tól, -ig)

Az elismertetéshez kérelmet kell benyújtani a Tanulmányi Bizottság részére az alábbiak szerint:

A kérelmet annak a félév végén kell beadni, amikor a hallgató teljesítette a megfelelő óraszámot. Az önkéntes tevékenység időtartama egy félévnél hosszabb időszak is lehet, az óraszám összevonható, de legalább 15 óra (1 kredit).

Ahhoz, hogy az önkéntes tevékenység a 2019/2020/2. félévre kerüljön beszámításra a kérelmet legkésőbb 2020. június 25-ig be kell nyújtani.

A kérelmet a hallgató az Neptunban, a Tanulmányok – Mintatanterv fülön az Önkéntes tevékenység (ONEG1VA01) tantárgy sorában a „+” jelre kattintva a „Kérvény leadás” lehetőséget választva adhatja le.

A kérelem kitöltése során kötelező csatolni az önkéntes tevékenységet igazoló dokumentumot mely innen tölthető le.

Hasonló bejegyzések

Hozzászólás