A vizsgaidőszak legfontosabb tudnivalói

írta: Gerzsei Laura
0 hozzászólás 1564 megtekintés

Összegyűjtöttük nektek a vizsgaidőszakról a legfontosabb tudnivalókat!

c Expand All C Collapse All

Csak a Kereskedelem és marketing alapszakos hallgatóknak kell választani, hogy hol szeretnének tanulni. Az összes többi szakunknál a képzés az Alkotmány és Markó utcai épületekben van.

24 órával a vizsga kezdete előtt van lehetőséged le vagy feljelentkezni az adott vizsgára. Ha nem jelentkezel le, és mégsem jelensz meg a vizsgán, akkor 3500 Ft-os Vizsgamulasztási díjat kell fizetned.

Category: Vizsgák

A vizsgakurzus a kurzusmeghirdetés olyan formája, amelyhez nem tartozik kontaktóra, csak vizsgalehetőség. Vizsgakurzust csak az a hallgató vehet fel, aki az adott képzési jogviszonyában korábban a tantárgy félévközi követelményeinek eleget tett, aláírást szerzett.

Category: Vizsgák

A 2019/2020/2. félévben 2020. május 6. 16.00 és június 30. 23.59 között tudsz jelentkezni a vizsgáidra.

Ezen kívül fontos, hogy az adott tárgyból megkapd az aláírást és ne legyen lejárt határidejű fizetési tételed.

Category: Vizsgák

Minden félévben egyetlen tantárgynál egy alkalommal kérheted az eredményes vizsga (jó, közepes vagy elégséges érdemjegy) javítását ismételt vizsga keretében.

Amennyiben javítani szeretnél, be kell adnod egy kérvényt Neptunon keresztül. Ezt az Ügyintézés – Kérvények fülön, a “Sikeres/eredményes vizsga javítása iránti kérelem” beadásával lehet megtenni.

A gyakorlati jeggyel záródó tantárgynál nincs ismételt vizsgára lehetőség. Ez alól kivételt jelent, ha az adott tárgy a tanterv szerint beszámít az oklevél átlagába és a hallgató kéri a javítási lehetőséget.

Ha gyakorlati jegyet szeretnél javítani, akkor a “Sikeres/eredményes vizsga javítása iránti kérelem (Oklevélbe beszámító tárgyakra vonatkozóan)” kérvényt kell beadni.

Ha az ismételt vizsga eredménye elégtelen, akkor a tantárgyból már megszerzett kreditpontok elvesznek és javítóvizsgát kell tenni.

Eredményes vizsgával teljesített tárgyból ismételt vizsgát tenni abban a félévben lehet, amelyikben a hallgató az eredményes vizsgát letette. Ez alól kivételt jelent az oklevél átlagába beszámított tárgy, amiből a hallgató későbbi félévben is kérheti a javítás lehetőségét. A javítás kizárólag az oklevél átlagának megállapítására vonatkozhat. Az e bekezdésben megfogalmazott, kivételt jelentő rendelkezés utoljára azoknál a hallgatóknál alkalmazható, akik a 2018/2019-es tanévben
kezdték meg tanulmányaikat az Egyetemen.

Category: Vizsgák

Az aktuális pályázatokat mindig az Egyetem honlapján találjátok. Általában február végétől március közepéig lehet ezeket beadni a következő tanév őszi és tavaszi félévére is.

Category: Erasmus+

Az aktuális partneregyetemeket a honlapon, a Nemzetközi Irodánál találjátok itt.

Category: Erasmus+

Ha már elindult a vizsgajelentkezés, de mégsem engedi felvenni neked a Neptun a vizsgát, akkor elsőként érdemes lehet megnézni a hibaüzenetet, amit kiad, így könnyen megtudhatod, milyen okból nem engedi.

A leggyakoribbak:

 • Nincs aláírásod a tárgyból. Vannak tanárok, akik csak az utolsó szemináriumot követően adják meg az aláírást, vagy ha megírtad a 2. zh-t. A Neptun küld üzenetet, amikor az aláírás beírásra került, így erről nem fogsz lemaradni!
 • Lejárt határidejű fizetési tételed van. Lehet, hogy nem fizetted be az előző havi kollégiumi díjat, a tantárgy újrafelvételi díjat vagy esetleg a tandíj 2. részletét. A Neptun – Pénzügyek – Befizetések fülön meg tudod nézni, hogy van-e olyan tétel, aminek lejárt a határideje. Ha igen, fizesd be és tudsz is vizsgára jelentkezni!
 • Nem fizetted be az Ismételt vizsgadíjat. Ha ez már összesítve legalább a 3. vizsgád a tárgyból, akkor Ismételt vizsgadíjat kell fizetned. Ez 3500 Ft és magadnak kell kiírni a Neptunban a Pénzügyek – Befizetés fülön, a Tételkiírás gombra kattintva. Ha ezt kiírtad és befizetted, akkor fel is tudod venni a vizsgát!

Ha rád a fent említettek egyike sem igaz, mégsem tudod felvenni a vizsgát, írj nekünk és segítünk!

Category: Vizsgák

Turizmus-vendéglátás FOSZK:

a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Kereskedelem-marketing FOSZK:

Az szakképzettség megszerzésének feltétele az alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a hallgató az alábbi, mintatantervben szereplő kötelező tárgyak sikeres elvégzésével teljesíti:

 • Üzleti idegen nyelv A/1 (UZLV1BA03),
 • Üzleti idegen nyelv A/2 (UZLV2BA03)

Turizmus-vendéglátás alapszak:

legalább két idegen nyelvből államilag elismert (B2) komplex típusú SZAKNYELVI nyelvvizsga szükséges, amelyből az egyik kiváltható egy államilag elismert (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával.

Kereskedelem és marketing alapszak:

legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú SZAKNYELVI nyelvvizsga szükséges vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga.

Közösségszervezés alapszak:

egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Category: Tanulmányok

A Modulo rendszerében a Képzési területen belüli Kar/szak/szakirány/specializáció/képzési hely/képzési nyelv váltás engedélyezése űrlapot kell kitölteni. Általában a FOSZK-os hallgatóknál merül fel ez a kérdés, hogy szeretnének alapképzésre átjelentkezni. Számukra szoktuk ajánlani, hogy végezzék el a képzést és utána jelentkezzenek újra alapképzésre, hiszen számukra találta ki az egyetem a rövidített képzést.

Category: Tanulmányok

Egymást követően maximum 2 félévig lehet passzív a státuszod, a teljes képzési idő alatt maximum 4 félévet lehetsz passzív.

Viszont tudod kérvényezni, hogy ennél hosszab ideig lehess passzív, feltéve, hogy a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeidnek szülés, baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibádon kívül nem tudsz eleget tenni.

Category: Tanulmányok

Turizmus-vendéglátás szakon 2., Kereskedelem és marketing szakon pedig 4., Közösségszervezés szakon 3. félév végén.

Category: Tanulmányok

Turizmus-vendéglátás alapszak:

Az egyes specializációkra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a mintatanterv szerinti első két félév tárgyai közül legalább 36 kreditet teljesítettek, melyek magukban foglalják a A fenntartható turizmus alapjai (FEAI0BA06) és Gasztronómiai alapismeretek (GAEK0BA06)  tárgyak teljesítését.

Kereskedelem és marketing alapszak:

Az egyes specializációkra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a mintatanterv szerinti első négy félév tárgyai közül legalább 75 kreditet teljesítettek, melyek magukban foglalják az alábbi tárgy teljesítését:

Kereskedelem specializáció Bevezetés a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások gazdaságtanába (BEBA0BA06)

Kereskedelmi kommunikáció specializáció Marketingkommunikáció és fogyasztói magatartás (MAAS0BA06)

Kereskedelmi logisztika specializáció Nemzetközi kereskedelmi technikák és logisztika (NEKA0BA06)

Közösségszervezés alapszak:

Magyar és egyetemes művelődéstörténet (MAET0BA06) és Az andragógia elmélete és története (ANTE0BA06) tárgyak elvégzése.

Category: Tanulmányok

Turizmus-vendéglátás alapképzési szakos hallgatók számára:

 • Kereskedelmi vendéglátás
 • Intézményi vendéglátás (csak a magyar nyelvű képzésen választható)
 • Vendéglátó rendezvényszervezés
 • Utazás- és rendezvényszervezés
 • Turizmusfejlesztés és térségmenedzsment
 • Egészség-, sport- és ökoturizmus
 • European tourism (csak az angol nyelvű képzésen választható)

A specializációválasztásra a mintatanterv szerinti 2. félév lezárása után kerülhet sor.

Kereskedelem és marketing alapképzési szakos hallgatók számára:

A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon választható specializációk:

 • Kereskedelem
 • Kereskedelmi logisztika
 • Kereskedelmi kommunikáció

A Külkereskedelmi Karon választható specializációk:

 • Digitális marketing
 • Marketingkommunikáció
 • Marketingmenedzsment

A specializációválasztásra a mintatanterv szerinti 4. félév lezárása után kerülhet sor.

Közösségszervezés alapképzési szakos hallgatók számára:

 • Kulturális közösségszervező
 • Humánfejlesztő

A specializációválasztásra a mintatanterv szerinti 3. félév lezárása után kerülhet sor.

Category: Tanulmányok

Normál kurzuson 3 vizsgalehetősége, Speciális kurzuson 2 vizsgalehetősége, Vizsgakurzuson pedig 1 vizsga lehetősége van a hallgatóknak.

Categories: Tanulmányok, Vizsgák

Két feltételt kell teljesíteni ahhoz, hogy állami ösztöndíjas hallgató maradhass: az utolsó két aktív félévében összesen legalább 36 kreditet kell szerezned, és el kell érnie a HKR-ben ismertetett, rendelet szerinti súlyozott tanulmányi átlagot. 2019/2020. tanévtől ez közösségszervezés szakon 3.25, a többi szakon pedig 3.00.

Az átsorolás még abban az esetben történhet meg, ha a képzési idő + 2 félév alatt nem tudod teljesíteni a képzést.

Category: Tanulmányok

Egy tantárgyból az első KÉT alkalom díjmentes, a harmadik vizsgalehetőségtől pedig 3500 forint vizsgadíjat kell fizetni, amit mindenkinek magának kell kiírnia a Neptun rendszerén keresztül.

Ezt a Pénzügyek – Befizetés fülön belül tudod megtenni. Kattints a Tétel kiírás gombra, majd a Fizetési jogcímeknél válaszd ki az Ismételt vizsgadíjat, majd a Féléveknél válaszd ki az aktuális félévet, a Tárgyaknál pedig azt a tárgyat, amiből a vizsgát szeretnéd tenni. Ezután kattints a Tétel kiírására, majd fizesd be a tételt a SimplePay-el.

Abban az esetben is kell fizetni, amennyiben nem jelensz meg a vizsgán és erről nem viszel igazolást. Szintén 3500 forintot kell ebben az esetben fizetni.

Categories: Tanulmányok, Vizsgák

Egy félévben a mintatanterv szerint összesen 30 kredit értékben kell tárgyakat felvenned.

Kereskedelem és marketing és Turizmus-vendéglátás FOSZK képzéseken 120 kreditet kell teljesíteni, amiből 30 kredit a szakmai gyakorlat.

Kereskedelem és marketing és Turizmus-vendéglátás alapképzési szakon 210 kreditet kell teljesíteni, amiből 20 kredit a szakmai gyakorlat, 7 pedig a szakdolgozat.

Közösségszervezés alapképzési szakon 180 kreditet kell teljesíteni, amiből 12 kredit a szakmai gyakorlat.

A kredik túlteljesíthetőek 10%-kal ingyenesen, ezt követően 5000 Ft/kredit díjat kell fizetni minden felvett tárgy után.

Category: Tanulmányok

Hasonló bejegyzések

Hozzászólás