Szociális alapú ösztöndíj önköltséges hallgatók számára

írta: BGE KVIK HÖK
0 hozzászólás 680 megtekintés
A BGE EHÖK és a kari HÖK-ök összefogásának eredményeképp létrehoztunk egy ösztöndíjat azon önköltséges hallgatók számára, akik anyagi helyzetében jelentős romlás ment végbe a Covid-19 járvány következtében és ezáltal veszélybe került tanulmányaik folytatása.

Az ösztöndíjra jogosultak köre
Alapképzésben, mesterképzésben, illetve felsőoktatási szakképzésben részt vevő önköltséges hallgató részesülhet támogatásban.

Az ösztöndíjasnak az ösztöndíjjal összefüggésben álló jogai, illetve az őt terhelő kötelezettségek

A fent meghatározott hallgatói kör jogosult a pályázat feltételeit és az értékelési kritériumrendszert megismerni, a pályázatot beadni, az eredmény tekintetében fellebbezést benyújtani. A pályázatot benyújtó hallgató köteles támogatási igényét hitelesen igazolni.

Döntési folyamat
Modulo rendszerben benyújtott pályázatokat („Ösztöndíj-pályázat szociálisan rászoruló önköltséges hallgatók számára”) a kari Diákjóléti Bizottságok (DJB) értékelik a HKR 93. §-a szerinti rendkívüli szociális ösztöndíj kritériumrendszere alapján. A támogatás odaítéléséről a Hallgatói Térítések és Juttatások Bizottsága (HTJB) dönt.

A pályázat lebonyolítója
A pályázat technikai lebonyolítója az Oktatási Igazgatóság, amely gondoskodik az online pályázati űrlap közzétételéről és biztosítja a pályázatokhoz való hozzáférést a DJB-k számára. A DJB-k folyamatosan értékelik a benyújtott pályázatokat. A HTJB két alkalommal dönt a támogatás odaítéléséről, a 7. pontban megadott eredményhirdetési dátumokhoz igazodva.

Az ösztöndíjas adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségei
A hallgató a pályázatban önkéntesen vesz részt és biztosítja a szociális helyzetének értékeléséhez szükséges adatokat. Az elbírálásnál csak azok az információk veendők figyelembe, amelyeket a hallgató a megfelelő módon igazolt.

A pályázati határidők
A pályázat beadása: 2020. május 5 8.00 és 2020. június 30. 23.59 között.

A beadott pályázatok eredményének kihirdetési határideje: 2020. május 15-ig beadott pályázatok esetén 2020. május 22. Ezt követően a beadott pályázatok eredményét 2020. július 7-én hirdetik ki.

A hiánypótlási lehetőség meghatározása
Az önköltséges hallgató csak egy pályázatot adhat le. Hiánypótlásra 3 munkanap áll rendelkezésre.

Fellebbezési lehetőségek
Fellebbezés a HKR szerint a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül adható be.

Hasonló bejegyzések

Hozzászólás