Tanulmányi ösztöndíj, átsorolás

írta: BGE KVIK HÖK
0 hozzászólás 3364 megtekintés

Tanulmányi ösztöndíj

A tanulmányi ösztöndíj egy félév időtartamára adható. Az ösztöndíjra az államilag támogatott, nappali képzésben tanuló Hallgatók jogosultak. Az ösztöndíj automatikusan kerül kiírásra, megpályázni nem kell.
Az ösztöndíj sávozása minden félévben változik az évfolyamok átlagától függően, ezeket a határokat a Diákjóléti Bizottság határozza meg.

Az ösztöndíj alapja az utolsó aktív félév korrigált kreditindexe.
Ez a Tanulmányok -> Tanulmányi átlagok menüpont alatt található, ha lenyitjátok az aktuális félév sorában lévő + jelet.
Az ösztöndíjindexbe csak az adott félévben teljesített tárgyak számíthatók be.

Az átlagok frissítése a félév végén manuálisan történik. Abban az esetben ha nem látjátok a félévben az általatok teljesített összes kreditet, írjatok a HSZO-nak a hszo.kvik@uni-bge.hu címre.

Átsorolás rendje

Államilag támogatott finanszírozási formáról átsorolásra kerül az a Hallgató, aki az utolsó két félév átlagában nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, vagy nem érte el a minimális tanulmányi átlagot.
Az a Hallgató, aki a 2016/2017-es tanévet megelőzően kezdte meg tanulmányait, átsorolásra kerül, ha nem teljesít 30 kreditet az utolsó két aktív félév alatt.

Az átsorolási döntést minden év július 31-ig hozzák meg, tanévenként egy alkalommal.

Az elvárt súlyozott tanulmányi átlag minden évben módosításra kerül.
Nem a felvétel éve határozza meg a teljesítendő átlagot, hanem az éppen aktuális tanítási év oszlopa.

Hasonló bejegyzések

Hozzászólás