Általános tájékoztató a specializációkról

írta: BGE KVIK HÖK
0 hozzászólás 2001 megtekintés

A specializáció-jelentkezésre – preferencia-sorrend megadásával – a Neptun rendszerében 2019. június 19. 8:00 óra és június 30. 23:59 óra között van lehetőség.

Három szakon kell tanulmányaid során specializálódnod:

–          kereskedelem és marketing alapszak

–          turizmus-vendéglátás alapszak

–          közösségszervezés alapszak

A specializációk lehetőséget adnak arra, hogy arra a területre fókuszáld a figyelmed, ami valóban érdekel.

A különböző szakirányok választásának vannak általános és konkrét feltételei, mindegyiken más és más tárgy számít bele a diplomába stb. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogy miket is érdemes tudnod a specializációválasztásról.

Fontos megjegyezni, hogy az, hogy megjelölsz egy specializációt, még nem jelenti, hogy 100%-ig felvesznek (bár még nem hallottunk olyan emberről, akit nem vettek fel oda, ahova szerette volna). A rangsort a hallgatók kummulált korrigált kreditindexe alapján állítják össze.

A specializációkra a Neptun rendszerben tudsz jelentkezni, az Ügyintézés fülön, a Szakirányjelentkezés menüpontban. Erre az utolsó, nem szakos éved végén van lehetőséged. Kiválasztod a neked tetsző specializációt, a + jelre kattintasz, és „jelentkezés”.

 

Kereskedelem és marketing alapszak

 

Ezen az alapszakon, a KVIK-en 3 specializációt végezhetsz. Az alábbi táblázat tartalmazza a tudnivalókat ezekről. Kereskedelem és marketingen 4. félév végén választasz szakot, melyet az 5. félévtől kezdesz hallgatni.

 

 

Nagyobb méretben a cikk végén találod meg.

Rövid összefoglaló:

Kereskedelem specializáció: A kereskedelmi specializáció az áruforgalommal (értékesítés, beszerzés, készletgazdálkodás) kapcsolatos tudásanyagon túl, átfogó ismeretet ad a kereskedelmi és szolgáltató vállalatok gazdasági tevékenységéről, működéséről, a stratégiai gondolkodásról, valamint az ügyfél- és vevőkapcsolatok fenntartásához szükséges eszközök alkalmazásáról.

Kereskedelmi logisztika specializáció: A kereskedelmi logisztika specializáció képzési célja, hogy a hallgatók átfogó ismeretet kapjanak a logisztikai alrendszerekről, „átlássák” általában a vállalati – kiemelten a kereskedelmi vállalati –, azaz a kapun belüli logisztikai, valamint a kapun kívüli logisztikai, ellátási lánc folyamatok működését, képesek legyenek a vállalati logisztikai és ellátási lánc menedzsment összefüggéseinek és korszerű gyakorlati megoldásainak ismeretében a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok rendszerszemléletű áttekintésére, szervezésére és fejlesztésére, a folyamatok irányításában való hatékony közreműködésre.

Kereskedelmi kommunikáció specializáció:

Cél, hogy a specializációt választó hallgatók a specializáció speciális ismereteinek a birtokában képesek legyenek az elsajátított módszerek gyakorlati alkalmazására, valamint egy vállalat marketing kommunikációs tevékenységének irányítására, továbbá váljanak alkalmassá a kommunikációs ügynökségekkel és a médiatulajdonosokkal való hatékony együttműködésre.

Turizmus-vendéglátás alapszak 

Turizmus-vendéglátás alapszakon két főbb (turizmus és vendéglátás), és ezeken belül több különböző (4 és 3) specializáció közül választhatsz, melyeket az alábbi két táblázat foglal össze. Turizmus-vendéglátáson 2. félév végén választasz szakot, melyet 3. félévtől kezdsz hallgatni.

Nagyobb méretben a cikk végén találod meg.
Nagyobb méretben a cikk végén találod meg.

Rövid összefoglaló:

 

„A specializáció képzési célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és széles ismeretkört átfogó specializációjú tudásuk birtokában képesek a turizmus-szállodaipar, illetve az utazási vállalkozások és rendezvényszervezés // termékfejlesztés, desztinációmenedzsment // egészség, sport és ökoturizmus területén felmerülő tevékenységek végzésére, irányítására, szervezésére, továbbá képesek szakmai kis- és középvállalkozások létrehozására, vezetésére.”

 

Utazás és rendezvényszervezés specializáció: szállodai, utazási, rendezvényszervező közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióinak betöltése, a területi irányítási rendszerben levő feladatok ellátására alkalmas szakemberek képzése

Turizmusfejlesztés és térségmenedzsment specializáció: egy idegenforgalmi desztináció fejlesztése, menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására alkalmas szakemberek képzése

Egészség-, sport- és ökoturizmus specializáció: egészség-, öko- és sportturisztikai létesítmények, sportrendezvények menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására alkalmas szakemberek képzése

 

European tourism (angol nyelven hallgatóknak) specializáció: szállodai közép– és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióinak betöltése, turisztikai desztinációk menedzselésével, irányításával kapcsolatos feladatok ellátása, nemzetközi szintű projektekben való hatékony közreműködés

 

Kereskedelmi vendéglátás specializáció: szállodai, valamint vendéglátó kis-, közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióinak betöltésére alkalmas szakemberek képzése

Intézményi vendéglátás specializáció: szállodai, valamint intézményi vendéglátásra (is) specializálódott kis-, közép- és nagyvállalatok különböző vezetési pozícióinak betöltésére alkalmas szakemberek képzése

Közösségszervezés alapszak  

Közösségszervezés alapszakon 2 különböző irányba van lehetőséged szakosodni, melyekre a 3. félév végén kell jelentkezni, és a 4. félévtől kezded hallgatni.  

A specializációk képzési célja a humánfejlesztő // kulturális közösségszervező képzettséget igénylő munkakörök betöltéséhez szükséges felkészültség elsajátítása. 

Nagyobb méretben a cikk végén találod meg.

Táblázatok:

Hasonló bejegyzések

Hozzászólás