Vizsgaidőszak Tájékoztató

írta: BGE KVIK HÖK
0 hozzászólás 1398 megtekintés

Vizsgaidőszak időpontja: 2019. május 20. – 2019. június 29.

Vizsgára való jelentkezés feltételei:

 • Lejárt pénzügyi tartozások rendezése
 • Aláírás megszerzése <– tantervben ismertetett módon

Mikor nem kell vizsgára jelentkezned?

 • Ha megajánlott jegyet szereztél –> 3 nap áll rendelkezésedre, hogy elfogadd
 • Nincsen meg az aláírásod –> „aláírás megtagadva” szerepel a Neptunodban
 • Ha gyakorlati jeggyel záruló tárgyadra 2-es vagy annál jobb osztályzatot szereztél

Vizsgára való jelentkezés menete:

 • Neptunon keresztül lehet 2019. MÁJUS 9. 16:00-tól
 • Egy tárgyból egyszerre csak egy vizsgára jelentkezhetsz

Sikertelen vizsga esetén

 • 2 vizsgát tehetsz INGYENESEN 3. alkalom fizetős (3.500 Ft)
  • Magadnak kell kiírni a Neptunon keresztül
 • Vizsgakurzus: nincsen kontaktóra
  • Ha van aláírásod –> felveheted 4.900 Ft-ért
 • Normál kurzus: vannak órák
  • Ha nincs aláírásod –> felveheted 4.900 Ft-ért
 • 5x lehet vizsgát tenni egy tárgyból +1 dékáni/rektori kérelemmel

Mi a teendő vizsgamulasztás esetén?

 • 5 munkanapon belül igazolni kell
 • Ha nem igazolod a távolmaradásod:
  • 3500 Ft-ot kell fizetni –> HSZO kiírja
  • 1 vizsgaalkalmad elveszik
 • Ameddig a tanár nem írta be, hogy nem voltál jelen, nem tudsz felvenni új vizsgaalkalmat

Sikertelen vizsga megismétlése, javító vizsga

 • Félévente 3 lehetőséged van vizsgát tenni, ebből 2 javítóvizsga
 • javító- és ismétlő vizsgát tenni az előre meghirdetett vizsganapokon, valamint a sikertelen vizsgát követő 3. nap lehet
 • ha az ismétlővizsga sikertelen, a hallgató kérésére biztosítani kell, hogy az újabb ismétlővizsgát másik oktató vagy vizsgabizottság előtt tehesse le (illetékes oktatási egység vezetőjétől, minden további esetben a kar dékánjától írásban kell kérni)

Sikeres vizsga javítása

 • Minden félévben egyetlen alkalommal egy tárgynál a hallgató a Neptunon keresztül kérheti az eredményes vizsga javítását ismételt vizsga keretében
 • Gyakorlati jeggyel záruló tárgynál nincs ismételt vizsga lehetőség, csak akkor ha a tárgy a tanterv szerint beleszámít az oklevél átlagába
 • Ha az ismételt vizsga jegye elégtelen, akkor a tárgyból a már megszerzett kreditpontok elvesznek, és javítóvizsgát kell tenni

FONTOS!!

 • Egy félévben 3 vizsgalehetőség van
 • Legalább 3 vizsgaidőpontot kell kijelölni
 • 24 órával a vizsgát megelőzően felvenni és leadni vizsgát nem lehet
 • Legkésőbb 3 munkanapon belül kell a vizsgaeredményeket a Neptunban közzétenni

Hasonló bejegyzések

Hozzászólás